vesnat.ru страница 1
скачать файл
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економіки України

26.07.2010 N 922ЗВІТ

про результати проведення процедури

відкритих торгів N 3 від 30 червня 2011 року
1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Ананьївської райдержадміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02145079

1.3. Місцезнаходження: Одеська область Ананьївський район м. Ананьїввул. Незалежності,51 66400

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Тілілюк Людмила Петрівна головний бухгалтер централізованої бухгалтерії відділу освіти, Мунтян Галина Миколаївна заступник головного бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти вул. Незалежності, 51м. Ананьїв Ананьївський район Одеська область 66400 номер тел./факс (04863) 2-12-66

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відділ освіти Ананьївської райдержадміністрації 02145079


2. Джерело фінансування закупівлі: районний бюджет
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 10.10.1 Вугілля камяне

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:

Марки вугілля: ДГР(0-200) - 16тон, АМ(13-25 ) - 232 тони, ГПК(50-200) – 25 тон.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності): ------

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 02.05.2011 року номер оголошення 049911

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -----

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 08 червня 2011 року номер повідомлення №089262

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 29 червня 2011 року номер оголошення 104482

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом): -----


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс»

ПРАТ «ВО»Облпаливо»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер:ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» 37231703

ПРАТ «ВО»Облпаливо» 30514975

6.4. Місцезнаходження:ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» вул. Тимірязева, 75 м. Кіровоград 25006

ПРАТ «ВО»Облпаливо» вул. Чорноморського козацтва,70/1 м. Одеса 65003
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011 року до 10.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 02.06.2011 року об 11.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів): ---------

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» - 438920,00 грн з ПДВ

ПРАТ «ВО»Облпаливо» - 428750,00 грн з ПДВ

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -----


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів ПРАТ «ВО»Облпаливо» - 428750,00 грн з ПДВ

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» - 438920,00 грн з ПДВ

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: 428750,00 грн з ПДВ (Чотириста двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень з ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 03.06.2011 року


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: ПРАТ «ВО «Облпаливо».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 30514975

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: вул. Чорноморського козацтва, 70/1 м. Одеса 65003тел. (048) 786-82-85  факс (048) 786-82-93
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 23 червня 2011 року

428750,00 гривень з ПДВ (Чотириста двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень з ПДВ)
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце):-------
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:---------

12.1. Дата прийняття рішення: -------

12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: -----

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» ПРАТ «ВО»Облпаливо»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: -------

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: ТОВ «Кіровоград-Енергоресурс» ПРАТ «ВО»Облпаливо»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: ----
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Закупівля вугілля кам’яного проведено шляхом застосування процедури відкритих торгів відповідно до розділу ІV статті 20 Закону України «Про здійснення державних закупівель». Комітетом з конкурсних торгів була обрана процедура відкритих торгів, запланована сума на придбання вугілля кам’яного становить 431600 гривень з ПДВ. Критерієм оцінки була найнижча ціна в поданих пропозиціях
15. Склад комітету з конкурсних торгів:
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Тілілюк Л.П.
Головний інженер відділу освіти Хиленко О.А.
Фахівець по обслуговуванню комп’ютерної техніки Брагар І.І_____ ________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)


Голова комітету

з конкурсних торгів Анторопова В.Г. _______________

(прізвище, ініціали) (підпис)

М. П.


Секретар комітету

з конкурсних торгів Мунтян Г.М. _______________(прізвище, ініціали) (підпис)
скачать файлСмотрите также:
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів n 3 від 30 червня 2011 року Замовник: Найменування: Відділ освіти Ананьївської райдержадміністрації Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02145079 3
53.55kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 07. 04. 2011 р. Замовник: Найменування: Філія інформаційно комунікаційних систем ват «Укртелеком». Ідентифікаційний код за єдрпоу: 01181825
56.1kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №24 від 25. 07. 2011 року. Замовник: Найменування: Державна льотна академія України. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 01132353
81.49kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №2/3 від 18 березня 2011 року Замовник: Найменування: сат дгз служби безпеки України. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 20003319
221.35kb.
Звіт №11408WO19832 від 10. 01. 2012 року про результати проведення процедури відкритих торгів № від Замовник: Найменування: Державне підприємство „ Придніпровська залізниця ”
53.14kb.
Звіт №27 від 13. 09. 2011 р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів Замовник: Найменування: військова частина 1498
44.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 2 березня 2011р Замовник: Найменування: Національний інституту раку Ідентифікаційний код за єдрпоу: 02011976
65.22kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n від «20» грудня 2010 року
53.33kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника n 1 від 24. 03. 2011 Замовник: Найменування: Фонд соціального захисту інвалідів. Ідентифікаційний код за єдрпоу: 00034163
46.76kb.
Звіт про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника №3 27. 05. 2011 Замовник: Найменування. Управління Пенсійного Фонду України в Ленінському районі м. Луганська Ідентифікаційний код за єдрпоу
72.42kb.
Оголошення про проведення відкритих торгів Замовник: Найменування: Київська міська клінічна лікарня №6 Ідентифікаційний код за єдрпоу: 25680355
20.61kb.
Повідомлення учасникам про результати процедури закупівлі від 30. 03. 2011 р. Замовник: Найменування : Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» Ідентифікаційний код за єдрпоу: 34674102
25.5kb.