vesnat.ru страница 1
скачать файл

Додаток

до наказу Міністерства культури і туризму України

20.08. 2007 № 48


Звітність

ЗВІТ

ПРО НЕРУХОМІ ПАМ'ЯТКИ ТА ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ (ПКС)

ЗА 200___ рік


Подають

Термін подання

Форма № 1-ПКС (річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури

і туризму України

20.08. 2007 № 48

за погодженням з Держкомстатом Україниоргани охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, районних державних адміністрацій - органу охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органам охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

до 20 січняорган охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи охорони культурної спадщини обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій - Управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики, Міністерству культури і туризму України

до 1 лютого
Міністерство культури і туризму України - Державному комітету статистики України

до 20 березня
Респондент_____________________________________________________________________________________________________________________________
Найменування___________________________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження_______________________________________________________________________________________________________________________,

(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця./провулок, площа тощо,

____________________________________________________________________________________________________________________________________

будинку/корпусу, № офісу)

Продовження додатка
I. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК ПАМ'ЯТОК КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИВиди пам'яток культурної спадщини

№ рядка

Загальна кількість пам'яток, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів), які перебувають на державному обліку станом на кінець звітного періоду

Із загальної кількості пам'яток культурної спадщини, що перебувають на державному обліку

(розділ I, графа 1)Кількість комплексів (ансамблів) пам'яток, крім заповідників

Загальна кількість пам'яток, занесених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України на кінець звітного періоду, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів)

Кількість пам'яток культурної спадщини, знятих з державного обліку протягом звітного періоду

входять до складу комплексів (ансамблів),

крім заповідниківвходять до складу заповідників

розташовані окремо

усього

за категорією національного значення

за категорією місцевого значення

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Археологічні


01
Історичні


02
Монументального мистецтва

03
Архітектури та містобудування

04
Садово-паркового мистецтва

05
Ландшафтні


06
Науки і техніки


07
Усього

08


Продовження додатка

II. ОБ'ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ЗАНЕСЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ ЩОЙНО ВИЯВЛЕНИХ
Види


об'єктів

культурної спадщини№ рядка

Загальна кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів), станом на кінець звітного періоду

Із загальної кількості об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку

щойно виявлених (розділ II, графа 1)кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до переліку щойно виявлених, протягом звітного періоду, ураховуючи ті, що входять до складу комплексів (ансамблів)

потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт

подано до занесення

до Державного реєстру нерухомих пам'яток України протягом звітного періодувизнані такими, що не підлягають державній реєстрації, протягом звітного періоду

за категорією національного значення

за категорією

місцевого значенняА

Б

1

2

3

4

5

6

Археологічні

01Історичні

02Монументального мистецтва

03Архітектури та містобудування

04Садово-паркового мистецтва

05Ландшафтні

06Науки і техніки

07Усього

08
III. Пам'ятки культурної спадщини, які потребують проведення ремонтно-реставраційних робіт


№ рядка

Загальна кількість пам'яток культурної спадщини, які потребували проведення ремонтно-реставраційних робіт, на початок звітного періоду

У тому числі кількість пам'яток

на яких заплановано проведення ремонтно-реставраційних робіт у звітному періоді

на яких розпочато ремонтно-реставраційні роботи в звітному періоді

на яких завершено

ремонтно-реставраційніроботи в звітному періоді

на яких завершення ремонтно-реставраційних робіт перенесено на наступний за звітним період


А

1

2

3

4

5

01


Продовження додатка
IV. Фінансування ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках та інших заходів з охорони культурної спадщини


Джерела фінансування

№ рядка

Усього асигновано коштів на всі види робіт у звітному періоді

З них фактично освоєно

У тому числі обсяг фінансування за видами робіт, тис.грн.

ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури та містобудування*

ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках історії, монументального мистецтва*

рятівні роботи на пам'ятках археології, консервація, музеєфікація археологічних об'єктів*

паспортизація об'єктів культурної спадщини

інвентаризація пам’яток культурної спадщини

асигновано

освоєно

асигновано

освоєно

асигновано

освоєно

асигновано

освоєно

асигновано

освоєно

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Державний бюджет

01


Місцевий бюджет

02

Інші кошти


03
УСЬОГО

04

* До звіту додається перелік пам’яток, на яких проводились ремонтно-реставраційні роботи протягом звітного року із зазначенням джерел фінансування, термінів виконання та виду робіт згідно з додатком.


Продовження додатка
V. Заходи з охорони культурної спадщини


№ рядка

Кількість окремих пам'яток, навколо яких установлено зони охорони

Кількість комплексів (ансамблів), навколо яких установлено зони охорони

Кількість історичних населених місць, що мають затверджені межі історичних ареалів та режими використання їх територій


Кількість укладених охоронних договорів

Кількість оформлених паспортів об'єктів (пам'яток) культурної спадщини

Кількість пам'яток, що пройшли інвентаризацію

на початок звітного періоду

у

звітному періодіна початок звітного періоду

у

звітному періодіна початок звітного періоду

у

звітному періодіна початок звітного періоду

у

звітному періодіна початок звітного періоду

у

звітному періодіна початок звітного періоду

у

звітному періодіА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Керівник___________________________ ____________________________________

(підпис) (П.І.Б.)


Виконавець_____________________

(П.І.Б.)

телефон ____________________________, факс ______________________________, електронна пошта_______________________________________________скачать файлСмотрите также:
Звіт про нерухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини (пкс) за 200 рік Подають Термін подання Форма №1-пкс (річна) затверджено наказ Міністерства культури І туризму України
148.23kb.
Про схвалення методичних рекомендацій щодо заповнення облікової картки об'єкта культурної спадщини та паспорту об'єкта культурної спадщини
226.97kb.
Звіт про наявність вакансій за станом на.. 20 Подають Термін подання Форма n 3-пн
87.05kb.
Андрес ганна Олександрівна охорона культурної спадщини україни в контексті світових інтеграційних процесів
403.36kb.
Рішення №759 від 16 травня 2013 року Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на 2013 рік
155.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації n 3 від 21. 06. 2013 року Замовник: Найменування
85.45kb.
Пам'ятки Пекіна славляться у всьому світі і недаремно. Навряд чи можна знайти де-небудь ще таку безліч пам'ятників культури, зібраних в одному місці
56.73kb.
Рішення міської ради № положення про відділ культури, туризму та з питань діяльності засобів масової інформації виконавчого комітету голопристанської міської ради м. Гола Пристань 2013 рік розділ І. Загальні положення
87.71kb.
Закон україни про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей Із змінами І доповненнями, внесеними
187.47kb.
Технологічна картка №4 Надання дозволу на проведення робіт на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, їхніх територіях та в зонах охорони
62.25kb.
Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України
100.29kb.
Планробот и управління культури Херсонської обласної державної адміністрації на 2013 рік затверджено
321.74kb.