vesnat.ru страница 1
скачать файл

ВПЛИВ РОЗЧИННИКА НА ВЛАСТИВОСТІ ЛАКОВИХ ТА КОМПОЗИЦІЙНИХ ПЛІВОКМиронюк Я.В., Буркацька О.А., Ткачук Д.О.

Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”

03056, Київ, пр. Перемоги, 37; oleksiy_myronyuk@mail.ru
Однією з основних складових лакофарбових матеріалів на основі термопластичних звязуючих є розчинник. Але не дилячись на його обов’язкову присутність в таких системах, в дослідженнях йому приділяється небагато уваги. Термодинамічна якість розчинника по відношенню до полімера визначає такі характеристики розчинів як вязкість, критичну концентрацію полімеру та ін. Окрім того, природа розчинника також здійснює вплив на структуру полімерної плівки.

Метою даної роботи було визначення впливу різних за термодинамічною сумісністю з полімером розчинників на властивості покриття.

Обєктами досліджень були лакові та наповнені дробленим мармуром плівки стирол-бутилметакрилатного полімеру.

За допомогою адсорбційних досліджень визначалися такі параметри як час встановлення адсорбційної рівноваги та власне, значення питомої граничної сорбції покриттями парів води.

Ці методи були обрані внаслідок того, що вони здатні характеризувати взаємодію полімеру з розчинником і вже були застосовані в роботі [1].

Наведені в таблиці 1 дані по-перше свідчать про збільшення питомої масової сорбції при додаванні наповнювача до системи, що свідчить про відсутність значного контакту між ним та плівкоутворювачем, або про утворення приповерхневих зон полімеру з нещільною упаковкою макромолекул.

Найбільше посилення морбції спостерігається у випадку ацетону (термодинамічно найгіршого для цього полімеру розчинника [2]), в той час як найбільше абсолютне значення питомої сорбції відповідає композиції на основі розчинника 646.

Таблиця 2.

Сорбційна рівновага парів води на плівках

Лакові плівки

Наповнені плівки
толуол

р-к. №646

ацетон

толуол

р-к. №646

ацетон

Питома сорбція, мг/г

7,24

17,36

10,16

13,21

34,72

29,91

Час встановлення рівноваги, год.

18,7

12,2

15,5

98,3

67,0

82,8

Гіпотеза про нещільну упаковку молекул в міжфазному шарі також підтверджується значенням часу встановлення адсорбційної рівноваги: процес дифузії найбільш повільний для покриттів, які були одержані з толуолу. Ці покриття характеризуються також найменшою питомою сорбцією. Таким чином, можна зробити висновок про більшу ступінь досконалості покриттів з термодинамічно більш гарних розчинників ніж поганих.1. Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров. – М.:Химия, 1977. – 304 с.

2. Свідерський В.А., Миронюк О.В. Вплив тернодинамічної сумісності розчинника і плівкоутворючого полімеру на захисні властивості лакофарбового покриття // Наукові вісті НТУУ „КПІ”. - №5, 2008. – С. 118-122.скачать файлСмотрите также:
Вплив розчинника на властивості лакових та композиційних плівок
27.78kb.
У статті розглядається вплив надмолекулярної структурної модифікації птфе на структуру та експлуатаційно-технологічні властивості полімеру
38.64kb.
2011 Вібрації в техніці та технологіях
102.18kb.
Тема. Шкідливий вплив куріння на здоров’я людини
56.99kb.
Інформація. Інформаційні процеси. Об’єкти та їх властивості Мета уроку. О
63.18kb.
1. Назва науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи
30.52kb.
„Круговорот води в природі
145.29kb.
Vii. Перелік питань для підсумкового контролю. Модуль І змістовий модуль Основи будови органічних сполук
116.04kb.
Н. Ткаченко, М. Солтис, В. Гаврилів, З. Яремко1
62.49kb.
Лекція Тема: Білки: будова, властивості та їх функції
281.32kb.
Тематика рефератів до кандидатського іспиту з філософії
92.33kb.
Феномен конформізму в малій соціальній групі. Вплив більшості на малу соціальну групу
26.69kb.