vesnat.ru страница 1страница 2страница 3
скачать файл


webpage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


ТКВ ЧЕРКАСЬКА РАЙОННА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ

ЧрСЮТ ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗ НАВЧИЙ ВІДДІЛ


Котигорошко –

це наша гра

Навчальна програма гуртка

туристсько-краєзнавчого профілю

Котигорошко”4 роки навчання
для позашкільних навчальних закладів


Затверджено наказом Департаменту освіти
і науки Черкаської облдержадміністрації

від 10.09.2013 № 512


Схвалено до використання

вченою Радою Черкаського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти педагогічних

працівників

протокол від 30.08.2013 № 3
2013 рік

webpage


ТКВ

ЧрСЮТ
БІБЛІОТЕКА

ТУРИСТА

Котигорошко –

це наша гра
Навчальна програма гуртка

туристсько-краєзнавчого профілю

Котигорошко”


4 роки навчання
для позашкільних навчальних закладів


ЗМІСТ

Пояснювальна записка …………….………………….....5 Перший рік навчання …………………………..………..7

Другий рік навчання ……………….…………………...14

Третій рік навчання ………………..……………………25

Четвертий рік навчання ………………………..………..35

Прогнозований результат ….……………………………45

Література ……………………………………………….47

Перелік необхідного обладнання ………………………49Туристсько-краєзнавчий відділ

Черкаської райСЮТ

2013


Автори:

Журило А.М. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків, керівник туристсько-краєзнавчого клубу “Альта”.

Журило М.М. – методист туристсько-краєзнавчого відділу Черкаської районної станції юних техніків.

Рецензенти:

Нераденко Т.М. – кандидат історичних наук, методист Черкаського обласного центру еколого-натуралістичної творчості, Мала академія наук учнівської молоді
Олійник Л.І. – завідувач туристсько-краєзнавчого відділу Черкаського обласного центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді

Журило А.М., Журило М.М. Навчальна програма гуртка туристсько-краєзнавчого профілю “Котигорошко”. (4 роки навчання). Мошни, 2013.
Розрахована на роботу з учнями віком від 12 до 18 років (5-11 класи) в гуртку туристсько-краєзнавчого напряму основного рівня упродовж чотирьох років. Рекомендована педагогам-організаторам, туристським організаторам, керівникам гуртків позашкільних навчально-виховних закладіві, керівникам дитячих громадських організацій, усім, хто займається з дітьми і робить перші кроки до основ туризму та краєзнавства. Стане в нагоді тим, хто працює над реалізацією рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-6/VI “Про Програму підтримки розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки”.

До програми розроблено календарне планування.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальна програма “Котигорошко” покликана розв’язувати актуальні завдання сучасної загальної освіти, відповідає основним принципам формування в дітей ціннісного ставлення до суспільства й держави, до людей, природи та праці, ціннісного ставлення до себе та свого фізичного "Я" і вчить тому, що необхідно знати й уміти кожній людині: від поведінки у повсякденному житті й побуті – до необхідності врятувати себе і надати допомогу оточуючим у надзвичайних ситуаціях.

Створення навчальної програми гри-випробування “Котигорошко” обумовлено необхідністю в умовах навчально-виховного закладу реалізувати принцип комплексного безперервного процесу організації позаурочної діяльності школярів у сфері національного патріотичного виховання.

Особливість програми і в тому, що грати в “Котигорошка” можуть учні, які не мають особливих фізичних даних чи у них є обмеження у допуску до занять фізкультурою. До того ж, граючись, школярі краще засвоюють завдання, які є доповненням до тем з курсу предметів загальноосвітньої школи. Вихованці гуртка отримують підготовку, яка дає їм змогу брати участь в заочних історико-географічних експедиціях, у змаганнях з туризму, спортивного орієнтування, “Школи безпеки”, юних інспекторів руху, юних друзів пожежних, здійснювати пішохідні походи.

Програма розрахована на роботу з учнями віком від 12 до 18 років (5-11 класи) в гуртку туристсько-краєзнавчого напряму основного рівня упродовж чотирьох років. Залежно від року навчання гуртка та умов проведення гри-випробування “Котигорошко” у різних вікових групах теми занять, які повторюються, розширюються за рахунок збільшення об’єму та складності завдань.

На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 годин на рік. Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази навчального закладу, в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми.

Головною метою програми є формування та розвиток повноцінної особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини, популяризація активного здорового способу життя, зміцнення здоров’я дітей.

Завданням програми є формування компетентностей особистості у процесі засвоєння знань й оволодіння навичками для участі у випробуваннях гри “Котигорошко” з пішохідного туризму, краєзнавства, основ велотуризму, спорту, поведінки у надзвичайних ситуаціях, у конкурсній програмі; виховання в дусі поваги до народних традицій, пропаганди народних обрядів; формування самостійності, індивідуальності, психологічної сумісності в колективі та взаємодопомоги, вміння вистояти в екстремальній ситуації, почуття сміливості, вміння самоаналізу й прийняття рішення, екологічної культури.

В основу програми “Котигорошко” покладено блоки:  • загальні теми;

  • краєзнавча підготовка;

  • спортивна підготовка;

  • підготовка з пішохідного туризму та безпеки життєдіяльності.

  • основи велотуризму;

  • конкурси.

У змісті програми враховані вимоги Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти з основних предметів та містить відомості, що поглиблюють і доповнюють зміст навчальних дисциплін, допомагають у засвоєнні програмового матеріалу з основ наук.

Заняття гуртка організовуються теоретичні і практичні в орієнтовному співвідношенні 1:6. Тривалість занять складає в академічних годинах (45 хвилин). Екскурсії та практичні заняття є обов’язковими та необхідними складовими навчально-виховного процесу. При плануванні теоретичних та практичних занять, змагань, екскурсій, подорожей враховуються сезонні зміни погоди. Під час канікул плануються масові заходи.

Програма передбачає варіативність дидактичних принципів та елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості. На заняттях гуртка застосовуються різноманітні методи навчання в залежності од віку гуртківців. Серед них: пояснювально-ілюстративні (розповідь, пояснення, бесіда, ілюстрація, дискусія та ін.), репродуктивні (відтворювальні), тренінгові (розвиток знань, набуття вмінь та навичок), дискусійні, проблемно-пошукові (дослідницькі, пошукові) методи навчання. При проведенні практичних занять перевага надається спортивним та рухливим іграм з елементами туризму, краєзнавчим дослідженням. Застосовуються наочні посібники, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання. Поряд з груповими, колективними формами роботи при підготовці до змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходів доцільно проводити індивідуальні заняття з гуртківцями.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, вікторин, конкурсів. Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального року проводяться багатоденні випробування: шкільні чи позашкільні, районні та обласні фінали гри-випробування “Котигорошко”, а також може бути поведена літня багатоденна туристсько-краєзнавча подорож.

Наповнюваність гуртків та інших організаційних форм у навчальному закладі встановлюється відповідно до п. 2 ст.18 Закону України “Про позашкільну освіту”. За необхідності участі у грі-випробуванні “Котигорошко” мінімальна кількість вихованців має бути 10 осіб. Керівникові гуртка необхідно врахувати співвідношення хлопчиків та дівчаток у гуртку, відповідно до умов випробувань гри “Котигорошко”.

Навчальна програма розрахована на педагогів-організаторів, туристських організаторів, керівників гуртків позашкільних навчально-виховних закладів, керівників дитячих громадських організацій, усіх, хто займається з дітьми і робить перші кроки до основ туризму та краєзнавства. Стане в нагоді тим, хто працює на реалізацією рішення Черкаської обласної ради від 26.06.2012 № 16-6/VI “Про Програму підтримки розвитку українського козацтва в Черкаській області на 2012-2015 роки”.

В основу розділів краєзнавчої, туристської та долікарської підготовки покладено блоки на основі орієнтовних навчальних програм туристсько-краєзнавчих об’єднань учнівської молоді (за заг. ред.. Ю.В.Штангея. – К.: ІЗМН, 1996.) та програм для туристсько-краєзнавчих гуртків позашкільних закладів (кол. Укладачів; За ред.. Д.Г.Омельченка.– К.: ІЗМН, 1996).

У навчальній програмі гуртка “Котигорошко” автором враховано вимоги Програм з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму, яким листом МОН України від 05.06.2013 р. № 14.1/10-1685.Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ

4

-

4

Розділ 1. Краєзнавча підготовка

13

59

72

1.1. Вступ до краєзнавства.

1

-

1

1.2. Пізнай отчий край.

1

5

6

1.3. Краєвиди рідної землі.

1

2

3

1.4. Організація спостережень за природою.

1

2

3

1.5. Рослинний і тваринний світ.

1

5

6

1.6. Водні багатства.

1

5

6

1.7. Мінерали і гірські породи. Корисні копалини.

1

1

2

1.8. Охорона природи.

1

5

6

1.9. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України.

2

16

18

1.10. Пам’ятки історії та культури.

1

11

12

1.11. Моя мала батьківщина.

2

7

9

Розділ 2. Спортивна підготовка

8

34

42

2.1. Фізична культура і режим дня

1

2

3

2.2. Загальнорозвиваючі вправи

2

7

9

2.3. Гімнастичні вправи

1

5

6

2.4. Легка атлетика. Спортивні ігри

2

10

12

2.5. Проведення спортивних випробувань

2

10

12

Розділ 3. Підготовка з пішохідного туризму та безпека життєдіяльності

11

47

58

3.1. Перешкоди в пішохідному туризмі

2

13

15

3.2. Основи топографії та орієнтування на місцевості

3

9

12

3.3. Бівуачні роботи

1

1

2

3.4. Харчування в польових умовах

1

1

2

3.5. Підготовка і проведення походів, їх безпека

1

9

10

3.6. Поведінка в екстремальних ситуаціях

3

14

17

Розділ 4. Основи велотуризму

6

18

24

4.1. Правила дорожнього руху

4

8

12

4.2. Веловипробування

2

10

12

Розділ 5. Долікарська медична допомога потерпілому

2

7

9

5.1. Особиста гігієна

1

-

1

5.2. Долікарська медична допомога потерпілому

1

7

8

Розділ 5. Конкурсна програма

-

6

6

6.1. Конкурсна програма та дозвілля в туризмі

-

6

6

Підсумок

-

1

1

Разом

44

172

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступ (4 год.)

Вступне заняття.

Гра-випробування “Котигорошко” як засіб реалізації комплексного підходу у національному вихованні школярів.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Безпека життєдіяльності під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації туристсько-краєзнавчих заходів.

Щорічний інструктаж вихованців з питань безпеки.
Розділ 1. Краєзнавча підготовка (72 год.)
1.1. Вступ до краєзнавства (1 год.)

Що таке краєзнавство? Види краєзнавства і краєзнавчих досліджень. Джерела знань про рідний край: книги, журнали, довідники, ен­циклопедії, фотографії, пам’ятки історії та культури, спогади ста­рожилів, власні спостереження.Практичні заняття. Ознайомлення з літературою про рідний край.

1.2. Пізнай отчий край (6 год.)

Державна символіка та державні свята України. Черкащина – мій рідний край, його місце на карті України. Географічний центр України. Адміністративний поділ України та Черкаської області. Райони Черкаської області. Найголовніші міста. Населені пункти області.

Видатні діячі української науки, культури, мистецтва, літератури, життєвий шлях яких пов’язаний з Черкащиною. Пам’ятники видатним людям.

Охорона пам’яток. Історико-культурні заповідники нашого краю. Сім чудес Черкащини та Сім чудес України (архітектурні).Практичні заняття. Ознайомлення з джерелами інформації про рідний край. Екскурсія до краєзнавчого музею. Ознайомлення з життям і творчістю видатних земляків.

Визначення на карті області місць, пов’язаних з видатними діячами. Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області. Складання пазлів карти України та Черкаської області.

Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

1.4. Краєвиди рідної землі (3 год.)

Основні форми поверхні: рівнини, височини, гори, низовини, річкові долини.Практичні заняття. Пішохідна прогулянка-екскурсія “Краса рідної землі”.
1.5. Організація спостережень за природою (3 год.)

Фенологічні спостереження та їх значення в житті людини. Встановлення взаємозв’язків між явищами неживої і живої природи. Метеорологічні спостереження, їх значення. Прогнозування погоди фахівцями і народні прикмети. Ознаки погоди і негоди.Практичні заняття. Збирання та ведення календаря народних прикмет про по­году. Проведення фенологічних спостережень.

1.6. Рослинний і тваринний світ (6 год.)

Ліс – цінний дар природи. Рос­линний і тваринний світ лісів рідного краю. Зникаючі види рослин і тварин Черкаської області, занесені в Червону книгу. Лікарські рослини.Практичні заняття. Екскурсія до лісу з метою визначення видів рослин і тварин. Вивчення застосування лікарських рослин у народній медицині. Участь в акціях по збереженню флори та фауни (посадка дерев та кущів, захист первоцвіту, охорона мурашників).

1.7. Водні багатства (6 год.)

Ріки рідного краю, їх значення в житті і господарюванні. Походження назв. Ставки, озера, болота. Тваринний світ водойм. Джерела. Забруднення води та заходи по їх запобіганню.Практичні заняття. Екскурсія на річку. Участь в заходах з охорони водойм (прибирання сміття на берегах водойм, очищення джерел).

1.9. Мінерали і гірські породи. Корисні копалини (2 год.)

Гірські породи. Корисні копалини Черкаської області.Практичні заняття. Ознайомлення з колекціями мінералів і гірських порід.

1.10. Охорона природи (6 год.)

Пам’ятки природи рідного краю. Заповідники, заказники, на­ціональні парки та їх значення для охорони природи. Садово-паркове мистецтво нашого краю. “Софіївка” – одне із семи див України. Туризм і охорона природи.Практичні заняття. Навчальна екскурсія в заповідник (національний парк). Участь в природоохоронних заходах (охорона мурашників, виготовлення годівничок, посадка дерев та кущів, захист первоцвіту тощо).

1.13. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України (18 год.)

Поселення перших людей на нашій території. Утворення Давньоруської держави. Українські князі. Древні міста на території нашої області.

Черкащина – колиска українського козацтва. Дмитро (Байда) Вишневецький – перший кошовий Запорозької Січі. Події козацької доби на території нашого краю. Козацькі гетьмани. Повстання гайдамаків. Зруйнування Січі та занепад козаччини.

Черкащина – Шевченків край.

Друга світова війна. Найвизначніші події другої світової війни на території нашого краю.

Відновлення Української держави.

Видатні особистості, життя і діяльність яких пов’язані з Черкащиною.

Практичні заняття. Ознайомлення з найвизначнішими пам’ятними місцями та пам’ятниками Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області. Краєзнавча вікторина.

Тестування. Удосконалення вміння розв’язувати тести. Робота з карткою області. Участь у випробуваннях з краєзнавства.

Навчальні екскурсії “До пам’яток княжої України-Русі”, “Шляхами козацької слави”, “Тарасові шляхи”. Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

1.12. Пам’ятки історії та культури (12 год.)

Археологічні, архітектурні скарби рідного краю. Охорона пам’яток. Історико-культурні заповідники нашого краю.Практичні заняття. Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини. Пішохідна екскурсія по місту (населеному пункту), екскурсія до історичних місць.

1.14. Моя мала батьківщина (9 год.)

Мій дім, моя сім’я. Населений пункт, в якому я народився, його історія, походження назви. Мої видатні земляки. Пам’ятки та пам’ятники міста (села).Практичні заняття. Ознайомлення з історією населеного пункту. Конкурс творчих робіт “Вулиця, на якій я живу”.
Розділ 2. Спортивна підготовка (42 год.)
2.1. Фізична культура і режим дня (3 год.)

Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим дня, відпочинку і занять фізичною культурою. Основні моменти режиму дня.

Ранкова гімнастика – складова частина загальної фізичної під­готовки туриста. Загар­тування: засоби і методика його застосування. Гартування сонцем, водою, повітрям. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров'я і працездатність.

Практичні заняття. Складання режиму дня. Розучування кількох комп­лексів ранкової гімнастики; вправи підготовчої, основної і завер­шальної частин ранкової гімнастики.

2.2. Загальнорозвиваючі вправи (9 год.)

Мета і зміст загальнорозвиваючих вправ.

Ходьба, біг, вправи для м'язів рук, плечового поясу, для ніг. Вправи для шиї і тулуба: нахили з поворотами; піднімання пря­мих і зігнутих ніг, рухи зі зміною положення тіла.

Практичні заняття. Розучування різних видів ходьби і бігу, координації рухів тіла при зміні швидкості й напрям кроку і бігу. Вивчення вправ для рук, м'язів плечового поясу, шиї, тулуба для тренування різних груп м'язів.

2.3. Гімнастичні вправи (6 год.)

Гігієна гімнастичних вправ. Заходи безпеки при виконанні вправ на гімнастичних снарядах.

Вправи без предметів: стійки, перекиди, перекочу­вання, перевороти.

Вправи на гімнастичних снарядах: на канаті, лаві, колоді, перекладині, гімнастичній стінці. Різні види вправ за допомогою гімнастичної стінки.

Вправи з предметами: скакалками, палицями, обручами. Вправи з гантелями, еспандером.

Практичні заняття. Підготовка місця для вико­нання гімнастичних вправ без предметів. Відпрацьовування стойок, перекидів, перекочувань, переворотів. Розучування різних видів вправ на гімнастичних снарядах; вправ з предметами та вправ з ган­телями, еспандером, штангою; відпрацьовування прийомів страхування партнера. Стрибки через скакалку.

2.4. Легка атлетика. Спортивні ігри (12 год.)

Біг на короткі дистанції з різних вихідних по­зицій. Естафетний біг на короткі дистанції. Човниковий біг.

Крос, біг по пересіченій місцевості.

Стрибки в довжину.

Ме­тання предметів на дальність. Ме­тання довбні.

Гра в ДАРТС.Практичні заняття. Біг на короткі дистанції. Біг на середні дистан­ції. Відпрацьовування техніки подолання перешкод при бігу по пе­ресіченій місцевості, техніки стрибків у довжину, метан­ня гранати, довбні. Підготовка до здачі нормативів з легкої атлетики.

2.5. Проведення спортивних випробувань (12 год.)

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи від землі, підтягування на перекладині (хлопці). Піднімання тулуба з положення лежачи (дівчата). Метання довбні на дальність (хлопці). Стрибки через скакалку (дівчата). Естафетний біг (команда). Гра в ДАРТС (команда).Практичні заняття. Ознайомлення з умовами проведення спортивних випробувань. Індивідуальні та командні тернування. Вдосконалення результатів. Участь у спортивних випробуваннях.
Розділ 3. Підготовка з пішохідного туризму та безпеки життєдіяльності (58 год.)
3.1. Перешкоди в пішохідному туризмі (15 год.)

Види перешкод і способи їх подолання. Спеціальне спорядження: мотузки, карабіни, страхувальна система. Практичне застосування страхувальних засобів. Дотримання заходів безпеки під час тренувань.

Види і призначення туристських вузлів. В’язання вузлів.

Змагання з практичного подолання перешкод: колода, навісна переправа, жердини, паралельні мотузки, ліфт, переправа з допомогою жердин.

Командні та індивідуальні випробування. Умови проведення випробувань.

Практичні заняття. Подолання перешкод із використанням страхувальних засобів. В’язання вузлів. Ознайомлення з умовами випробувань з пішохідного туризму. Участь у випробуваннях.

3.2. Основи топографії та орієнтування на місцевості (12 год.)

Орієнтування на місцевості. Використання карти і компаса. Будова компаса.

Топографічна підготовка. Топографічні знаки та топографічна карта. Види карт, масштаб, умовні знаки.

Випробування на знання топографічних знаків та топографічної карти.

Визначення азимуту об’єкта. Азимутальне орієнтування.

Орієнтування за природними та господарськими об’єктами.

Спортивне орієнтування. Умовні знаки, види орієнтування.

Випробування зі спортивного орієнтування.Практичні заняття. Ознайомлення з умовами випробувань з топографії та орієнтування. Орієнтування з допомогою компаса і карти. Підготовка та участь у випробуваннях з орієнтування. Участь у випробуваннях на знання топографічних знаків та топографічної карти.

3.3. Бівуачні роботи (2 год.)

Бівуачне спорядження: будова і види наметів, спальні мішки, килимки, кухонне приладдя. Групове та особисте спорядження. Що брати в похід?

Транспортування спорядження. Рюкзак. Укладання рюкзака.

Вибір місця: безпека, зручність, наявність води та дров. Встановлення намету. Облаштування намету для ночівлі. Облаштування табору та охорона природи. Організація відпочинку.

Типи вогнищ. Розведення вогнищ (пристосування). Протипожежна безпека в поході. Правила користування сокирою та пилкою. Правила безпеки при користуванні сокирою, пилкою та ножем.

Практичні заняття. Встановлення і згортання намету на швидкість. Розведення вогнища на швидкість. Укладання рюкзака. Користування сокирою.

3.4. Харчування в польових умовах (2 год.)

Меню та розкладка. Пакування, транспортування, збереження продуктів. Розподіл продуктів між учасниками походу.

Особливості приготування їжі (1 та 2 страви). Гігієна та безпека харчування.

Практичні заняття. Складання переліку продуктів. Приготування першої та другої страви.

3.5. Підготовка і проведення походів, їх безпека (10 год.)

Куди і як можна мандрувати? Пішохідний туризм. Класифікація походів. Мета і завдання походу. План і послідовність підготовки до походу. Формування групи.

Прокладання маршруту. Графік руху. Порядок руху групою. Привал, днівки. Хронометраж маршруту. Безпека руху на маршруті.

Практичні заняття. Ознайомлення з вимогами до організації подорожей. Укладання рюкзака. Встановлення та облаштування намету. Ведення хронометражу походу. Порядок руху групою.

Проведення навчально-тренувального походу.3.6. Поведінка в екстремальних ситуаціях (17 год.)

Екстремальні ситуації за причиною їх виникнення. Психологічна підготовка до поведінки в екстремальних ситуацій.

Поведінка у надзвичайних ситуаціях. Тести з поведінки у надзвичайних ситуаціях. Подолання смуги перешкод. Знаки міжнародного кодування.

Способи і засоби сигналізації в поході (радіостанції, піротех­нічні засоби, сигнальне дзеркало, сигнальні вогнища тощо). Міжнарод­на кодова таблиця сигналів.

Надання допомоги групі, що потрапила в аварійну ситуацію. Спосо­би транспортування потерпілого. Аварійне сходження з маршруту.

Практичні заняття. Подолання смуги перешкод. Викладання знаків міжнародного кодування. Тестування з поведінки у надзвичайних ситуаціях.
Розділ 4. Основи велотуризму (24 год.)
4.1. Правила дорожнього руху (12 год.)

Правила дорожнього руху, що стосуються пішохода, пасажира, велосипедиста. Дорожні знаки. Тестування на знання правил дорожнього руху.Практичні заняття. Тестування на знання правил дорожнього руху.

4.2. Веловипробування (12 год.)

Фігурне водіння велосипеда. Велоестафета.Практичні заняття. Ознайомлення з умовами проведення випробувань з велотуризму. Подолання смуги фігурного водіння велосипеда. Участь у випробуваннях з велотуризму.
Розділ 5. Долікарська медична допомога потерпілому (9 год.)
5.1. Особиста гігієна – запорука здорового способу життя (1 год.)

Правила особистої гігієни (дотримання режиму дня, ранкова гім­настика, калорійне харчування, догляд за шкірою, зубами, чистота ніг тощо). Гігієна одягу та взуття (правильний вибір взуття та одягу). Гігієна харчування туриста.5.2. Долікарська медична допомога потерпілому (8 год.)

Захворювання, які найчастіше зустрічаються під час подорожей, їх симптоми та лікування. Профілактика захворювань і травм під час подорожі. Запобігання простудним захворюванням. Ме­дична допомога при потертостях і мозолях; опіках; переохолодженнях; тепловому та сонячному ударах; гострих захворю­ваннях черевини (гострий живіт); порізах та інших пораненнях; уда­рах; переломах і вивихах; непритомності; укусах змій, комах, тварин. Надання допомоги потерпілим від техногенних катастроф, аварій. Знаки міжнародного кодування.

Похідна аптечка. Транспортування потерпілого. Способи транспортування. Догляд за потерпілим під час транспортування.

Практичні заняття (у приміщенні). Накладання пов'язок, шин.

Практичні заняття (на місцевості). Способи транспортування потерпілого. Участь у змаганнях з медицини у рамках гри-випробування “Котигорошко”.
Розділ 6. Конкурсна програма (6 год.)
6.1. Конкурсна програма та дозвілля в туризмі (6 год.)

Можливості конкурсної програми в польових умовах. Конкурси театру пантоміми, авторської пісні.

Пропаганда народної української пісні та давніх традицій.

Пропагандистський конкурс “Котигорошко” за здоровий спосіб життя та безпеку життєдіяльності.Практична частина. Туристські пісні та ігри біля вогнища. Репетиція команди до участі в пропагандистському конкурсі.
Підсумок (1 год.)


Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Кількість годин

Теоретичних

Практичних

Усього

Вступ

3

1

4

Розділ 1. Краєзнавча підготовка

11

61

72

1.1. Туризм і краєзнавство.

1

-

1

1.2. Пізнай отчий край.

1

5

6

1.3. Організація краєзнавчих спостережень та досліджень

1

8

9

1.4. Рельєф, типи і форми рельєфу. Загальна характеристика рельєфу рідного краю. Корисні копалини

-

2

2

1.5. Фенологічні спостереження – один із методів вивчення природи рідного краю. Погода і клімат.

-

1

1

1.6. Ґрунтово-рослинний і тваринний світ рідного краю

1

3

4

1.7. Гідрографія рідного краю

1

3

4

1.8. Населення і господарство краю

1

-

1

1.9. Туризм і охорона природи. Екологічна культура

1

5

6

1.10. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України.

4

28

32

1.11. Моя мала батьківщина.

-

6

6

Розділ 2. Спортивна підготовка

8

34

42

2.1. Значення фізичної підготовки для туриста, спортсмена. Загальна і спеціальна фізична підготовка

1

1

2

2.2. Лікарський і самоконтроль фізичного стану туриста

-

2

2

2.3. Будова організму людини. Функції та взаємодія

1

1

2

2.4. Загальнорозвиваючі вправи

-

6

6

2.5. Гімнастичні вправи

-

6

6

2.6. Легка атлетика. Спортивні ігри

2

10

12

2.7. Проведення спортивних випробувань

2

10

12

Розділ 3. Підготовка з пішохідного туризму та безпека життєдіяльності

12

46

58

3.1. Спортивна класифікація в туризмі

1

-

1

3.2. Техніка пішохідного туризму. Подолання природних перешкод

2

13

15

3.3. Туристське орієнтування

2

7

9

3.4. Підготовка та проведення практичних занять, екскурсій, походів, змагань з туризму і їх безпека

1

2

3

3.5. Основи тактики підготовки і проведення туристських пішохідних походів

1

1

2

3.6. Бівуачні роботи

1

1

2

3.7. Харчування в польових умовах

1

1

2

3.8. Навчально-тренувальний пішохідний похід

-

8

8

3.6. Поведінка в екстремальних ситуаціях

3

13

16

Розділ 4. Основи велотуризму

6

18

24

4.1. Правила дорожнього руху

4

8

12

4.2. Веловипробування

2

10

12

Розділ 5. Долікарська медична допомога потерпілому

2

7

9

5.1. Особиста гігієна

1

-

1

5.2. Долікарська медична допомога потерпілому

1

7

8

Розділ 5. Конкурсна програма

-

6

6

6.1. Конкурсна програма та дозвілля в туризмі

-

6

6

Підсумок

-

1

1

Разом

42

174

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ (4 год.)

Вступне заняття.

Гра-випробування “Котигорошко” як засіб пізнання світу, зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення.

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Безпека життєдіяльності під час проведення занять у приміщеннях, спортивних залах, на спортивних майданчиках та на місцевості. Безпечні умови організації туристсько-краєзнавчих заходів.

Щорічний інструктаж вихованців з питань безпеки.

Обговорення підсумків роботи гуртка у попередньому навчальному році.Практичні заняття. Підготовка виставки-звіту про діяльність гуртка за попередній рік, підготовка до відзначення Всесвітнього дня туризму.
Розділ 1. Краєзнавча підготовка (72 год.)
1.1. Туризм і краєзнавство (1 год.)

Історія, традиції, основні напрямки розвитку туризму. Спортивний туризм і його види. Зв’язок туризму і краєзнавства. Досягнення видатних вітчизня­них і зарубіжних спортсменів-туристів, альпіністів, мандрівників, краєзнавців.

Форми і напрямки краєзнавчих досліджень. Рух учнівської молоді за збереження і примноження зви­чаїв, традицій і обрядів народу України “Моя земля – земля моїх батьків”. Участь творчих об’єднань учнівської молоді в міжнарод­них, всеукраїнських і місцевих туристсько-краєзнавчих експедиціях, акціях та інших заходах, першості України серед учнівської молоді на кращу туристсько-краєзнавчу подорож року, історико-географічних експедиціях тощо.

Практичні заняття. Ознайомлення з літературою про рідний край, досягненнями краєзнавців, історією краєзнавства, кращими роботами для участі в заочних вікторинах, експедиціях.

1.2. Пізнай отчий край (6 год.)

Поняття “рідний край”. Методи дослідження історії рідного краю.

Черкащина – мій рідний край. Географічний центр України.

Райони Черкаської області. Найдавніші міста Черкаської області. Найголовніші сучасні міста. Герби міст. Видатні діячі української науки, культури, мистецтва, літератури, життєвий шлях яких пов’язаний з Черкащиною. Пам’ятники видатним людям.

Сім чудес Черкащини та Сім чудес України (природних). Екскурсійні об’єкти на території області (заповідники, дендропарки, реліктові дерева).

Практичні заняття. Ознайомлення з джерелами інформації про рідний край. Ознайомлення з життям і творчістю видатних земляків. Визначення коор­динат на карті, географічного положення території. Визначення місцезнаходження екскурсійних об’єктів на карті, ознайомлення з краєзнавчими матеріалами. Екскурсія на об’єкт (Канівський державний заповідник, Холодний Яр, Мошногір’я, Корсунський парк та ін.).

Складання пазлів карти України та Черкаської області.

Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

1.3. Організація краєзнавчих спостережень та досліджень (9 год.)

Краєзнавчі спостереження та дослідження. Історичне краєзнавство – джерело збагачення знань про рідний край. Джерела історичного краєзнавства: археологічні матеріали, архітектурні пам’ятки, малюнки, картини, фото та ін.

Види пам’ятників історії та культури:

пам’ятники історії (будівлі, предмети, пов’язані з важливими історичними подіями); пам’ятники археології (городища, кургани, за­лишки старовинних поселень, нескельні зображення);

пам’ятники містобудування та архітектури;

пам’ятники мистецтва – твори монументального, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва;

пам’ятники на Черкащині на честь визначних подій.

кіно-, фотодокументи, рукописи, записи фольклору, рідкісні видан­ня.

Архітектурні скарби рідного краю.

Охорона пам’яток. Державний облік пам’ятників історії та культури і їх охорона. Історико-культурні заповідники нашого краю.

Запис краєзнавчих матеріалів. Фотографування під час збирання матеріалів.

Письмові джерела: книги, газети. Робота з письмовими джерелами в бібліотеці.

Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області.

Практичні заняття. Визначення об’єктів краєзнавчих досліджень, збір та оформлення матеріалів. Практична робота в бібліотеці. Пішохідна екскурсія населеним пунктом, екскурсія до історичних місць. Ознайомлення з об’єктами заповідного фонду Черкащини, пам’ятниками видатним діячам та на честь визначних подій, знаходження їх на карті області. Заняття-екскурсія до місцевого пам’ятника. Фотографування та замальовування краєзнавчих об’єктів. Вивчення та дослідження архітектурних пам’яток Черкащини. Екскурсія до історичних місць (музею).

1.4. Рельєф, типи і форми рельєфу. Загальна характеристика рельєфу рідного краю. Корисні копалини (2 год.).

Поняття рельєфу. Випуклі та увігнуті форми рельєфу: рівнини, височини, гори, низовини, річкові долини. Рельєф Черкаської області. Мошногірський кряж. Каньйони на території Черкаської області. Гірські породи. Корисні копалини на території області. Геологічні пам’ятки природи рідного краю.Практичні заняття. Пішохідна прогулянка-екскурсія “Краса рідної землі”. Ознайомлення з колекціями мінералів і гірських порід.

1.5. Фенологічні спостереження – один із методів вивчення природи рідного краю. Погода і клімат. (1 год.).

Значення фенологічних спостережень для людини.

Поняття про погоду і клімат, їх складові. Характеристика кож­ної пори року. Метеорологічні спостереження. Прогноз погоди за місцевими ознаками. Народний кален­дар природи.

Практичні заняття. Запис народних прикмет про погоду. Складання опису змін погоди кожного сезону року. Спостерігання за змінами температури повітря, опадів, напря­му вітру.

1.6. Ґрунтово-рослинний і тваринний світ рідного краю (4 год.)

Значення рослин у житті людини. Ознайомлення з флорою рідного краю. Рідкісні види рослин і види, що зникають, їх охорона. Черво­на Книга рослин України. Лікарські рослини краю. Гриби їстівні та отруйні. Ягоди їстівні та отруйні.

Огляд тваринного світу рідного краю. Червона Книга тварин України. Визначення найтиповіших тварин за слідами життєдіяльності, голосом та візуально.

Робота, пов’язана із збереженням та можливим відновленням окремих видів тварин. Виготовлення штучних гніздувань. Природоохорон­на робота.Практичні заняття. Мандрівки на природу. Визначення тварин та рослин за їх зображенням. Складання гербарію.

Робота з охорони рослин (у захист первоцвітів), висадження дерев. Найпростіші фенологіч­ні спостереження. Виготовлення годівничок. Проведення акцій по охороні мурашників.1.7. Гідрографія рідного краю (4 год.)

Річки, озера, болота, джерела рідного краю. Ознайомлення за картою місцевості з водними ресурсами Черкащини.Практичні заняття. Екскурсія на річку. Участь в заходах з охорони водойм (прибирання сміття на берегах водойм, очищення джерел).

1.8. Населення і господарство краю (1 год.)

Розселення населення, національний склад населення краю. Ви­ди господарської діяльності населення на території краю та його вплив на довкілля.Практичні заняття. Обробка статистичних і довідкових даних, відвідування місцевих органів влади.

1.9. Туризм і охорона природи. Екологічна культура (6 год.)

Що таке екологія. Екологічна культура та її виховання в походах. Охорона приро­ди під час туристсько-краєзнавчих заходів. Недоторканість природи. Екологічні заходи під час туристських походів. Правила поведінки юних мандрівників при спілкуванні з живою природою. Організація біваків і природоохоронні заходи.Практичні заняття. Участь в природоохоронних заходах (охорона мурашників, виготовлення годівничок, посадка дерев та кущів, захист первоцвіту тощо).

1.10. Земля Богдана і Тараса. Історія Черкащини в контексті історії України (32 год.)

Поселення перших людей на нашій території. Утворення Давньоруської держави. Українські князі. Древні міста на території нашої області.

Черкащина – колиска українського козацтва. Дмитро (Байда) Вишневецький – перший кошовий Запорозької Січі. Події козацької доби на території нашого краю. Козацькі гетьмани. Повстання гайдамаків. Зруйнування Січі та занепад козаччини. Останній гетьман Задунайської Січі.

Черкащина – Шевченків край.

Українська держава 1917-1920 р.р. Холодноярська організація.

Друга світова війна. Найвизначніші події другої світової війни на території нашого краю.

Відновлення Української держави.

Видатні особистості, життя і діяльність яких пов’язані з Черкащиною.Практичні заняття. Ознайомлення з найвизначнішими пам’ятними місцями та пам’ятниками Черкащини. Історико-культурні заповідники на карті області. Краєзнавча вікторина.

Тестування. Удосконалення вміння розв’язувати тести. Робота з карткою області. Участь у випробуваннях з краєзнавства.

Навчальні екскурсії “До пам’яток княжої України-Русі”, “Шляхами козацької слави”, “Тарасові шляхи”, “Дорогами слави батьків”. Екскурсія до краєзнавчого музею. Участь в заочних конкурсах, історико-географічних експедиціях.

Дводенний туристський похід з метою збору краєзнавчих матеріалів.1.14. Моя мала батьківщина (6 год.)

Мій дім, моя сім’я. Населений пункт, в якому я народився, його історія, походження назви. Мої видатні земляки. Пам’ятки та пам’ятники міста (села).Практичні заняття. Вивчення та дослідження історії населеного пункту. Конкурс творчих робіт “Вулиця, на якій я живу”.
Розділ 2. Спортивна підготовка (42 год.)
2.1. Значення фізичної підготовки для туриста, спортсмена. Загальна і спеціальна фізична підготовка (2 год.).

Вимоги до фізичного стану юних спортсменів та мандрівників. Необхідні фізичні та морально-вольові якості юного мандрівника. Вплив фізичних трену­вань на нервову систему, м’язи, внутрішньосерцевий кровообіг, за­гальний стан здоров’я та працездатність.

Гігієнічні вимоги до занять фізичними вправами. Режим дня, відпочинку і занять фізичною культурою. Основні моменти режиму дня.

Ранкова гімнастика – складова частина загальної фізичної під­готовки туриста. Загар­тування: засоби і методика його застосування. Гартування сонцем, водою, повітрям. Шкідливий вплив паління та спиртного на здоров'я і працездатність.

Загальна та спеціальна фізична підготовка туриста як фактори попередження і профілактики захворювань, травм, нещасних випадків, аварій тощо. Спеціальна фізична підготовка як різновид фізичного виховання, спеціалізованого до особливостей обраного виду туризму. Основні якості туриста: витривалість, сила, швидкість, стрибучість, гнуч­кість. Спеціальні вправи.

Практичні заняття. Демонстрація вправ загаль­ної і спеціальної фізичної підготовки. Складання режиму дня. Розучування кількох комп­лексів ранкової гімнастики; вправи підготовчої, основної і завер­шальної частин ранкової гімнастики.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Ткв черкаська районна станція юних техніків чрсют туристсько-краєз навчий відділ
959.17kb.
Україна уманська районна рада черкаська область
91.1kb.
Ужгородська районна державна адміністрація
86.53kb.
Україна чугуївська районна державна адміністрація відділ освіти
121.8kb.
Тематичний веб-бібліографічний список
32.61kb.
Богородчанська районна державна адміністрація івано-франківської області відділ освіти наказ
304.2kb.
Основних організаційних та санітарно-протиепідемічних заходів Державного закладу «Бердянська районна санітарно-епідеміологічна станція Запорізької області» моз україни на 2011 рік
232.65kb.
Колонка редактора
3137.38kb.
Рішення від 2012 року № проект м. Чоп Про затвердження міської короткострокової цільової програми „Проведення дворазової (весняної осінньої) суцільної дератизації в місцях компактного проживання ромського
33.1kb.
«Эркиндешличи» 2013 Ца базцун саб калунси… Районна «Эркиндешличи»
269.4kb.
18000, Черкаська обл., Черкаси, Лесі Українки, вул
50.71kb.
Питання XІІІ всеукраїнського турніру юних істориків Слов’янська єдність
10.06kb.