vesnat.ru страница 1страница 2 ... страница 6страница 7
скачать файл
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ХІМІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Івано-Франківськ – 2013

Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хіміїх для викладача фармацевтичного факультету

ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА::Техніка безпеки при роботі в лабораторіях токсикологічної хімії.Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі. Огляд об’єктів дослідження, попередні випробування та складання плану судово-токсикологічного дослідження. . Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі). Виділення з біологічного матеріалу та виявлення і кількісне визначення нітратів і нітритів.

АКТУАЛЬНІСТЬ: Майбутні спеціалісти-токсикологи повинні знати правила безпечної роботи в навчальних лабораторіях під час занять, основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі, а також методи виділення та визначення групи мінеральних кислот, лугів та їх солей.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Освоєння методики визначення групи мінеральних кислот, лугів та їх солей.

ЗНАТИ:

1. Техніку безпеки при роботі в лабораторіях токсикологічної хімії.

2.Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу.

3.Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі.

4.Огляд об’єктів дослідження, попередні випробування.

5.Складання плану судово-токсикологічного дослідження.

6.Токсикологічна характеристика та аналіз групи отруйних речовин, які ізолюються з біологічного матеріалу настоюванням досліджуваних об’єктів водою (мінеральні кислоти, луги та їх солі).

ВМІТИ:

1. Проводити попередні випробовування та складати план судово-токсикологічного дослідження.

2. Виділяти з біологічного матеріалу, виявляти і визначати мінеральні кислоти, луги та їх солі.

3. Давати судово-хімічну оцінку одержаних результатів.


ВИХОВНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ


Освоєння основ токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу, основних закономірностей поведінки отруйних речовин в організмі, а також методи виділення та визначення групи мінеральних кислот, лугів та їх солей, необхідне для майбутніх спеціалістів-токсикологів. З огляду на це, студенти повинні засвоїти теоретичні знання та оволодіти практичними навиками на високому професійному рівні.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ

ЗАБЕЗПЕЧУЮЧІ
ДИСЦИПЛІНИ


ЗНАТИ

ВМІТИ

Неорганічна хімія

Фізико-хімічні властивості
неорганічних сполук.

Визначати неорганічну
сполуку після ізолювання
з біологічного матеріалу.

Органічна хімія

Класифікацію органічних
сполук, їх будову.

Визначати до якої групи
відносяться отруйні
речовини.

Аналітична хімія

Методи якісного та
кількісного визначення
речовин.

Якісно та кількісно
визначати отруйні
речовини

Фізична та
колоїдна хімія

Методи фізико-хімічного
визначення речовин.

Визначати фізико-
хімічними методами
отруйні речовини.

Фармацевтична
хімія

Класифікацію хіміко-
фармацевтичних препаратів,
фізичні, хімічні властивості та
контроль якості їх.

Якісно та кількісно
визначати фармацевтичні
препарати при судово-
хімічних дослідженнях.

Фармакогнозія

Хімічну будову та властивості
отруйних речовин
природнього походження.

Визначати отруйні
речовини природнього
походження при судово-
хімічних дослідженнях.

Фармакокінетика

Біотрансформацію та
метаболізм отруйних речовин
в організмі.

Визначати розподіл
отруйних речовин в
органах людини та вміти
визначати отрути по їх
метаболітах.


скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Техніка безпеки при роботі в лабораторіях токсикологічної хімії. Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі
517.91kb.
Білетна програма іспиту з токсикологічної хімії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст, кваліфікація провізор клінічний) на 2007-2008 навчальний рік
75.7kb.
Посібник для виконання лабораторних робіт та самопідготовки з дисципліни "Неорганічна хімія". Викладено теоретичні основи загальної та неорганічної хімії
1407.97kb.
1. Теоретичні основи аналізу реалізації продукції та прибутку від реалізації
387.64kb.
Вступ. Біохімія як наука: предмет і завдання Визначення біологічної хімії (біохімії) як науки. Місце біохімії серед інших медико-біологічних дисциплін. Об’єкти вивчення та завдання біохімії
186.41kb.
Вступ 4 Теоретичні основи аналізу ліквідності підприємства 7
579.05kb.
Методист райметодкабінету Баліцька Н. К
30.22kb.
Інструкція з безпеки життєдіяльності №11 при роботі на свердлильному верстаті Небезпека в роботі
23.95kb.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі
18.21kb.
Наше століття часто називають століттям синтетичної хімії. Дуже багато нових речовин одержала хімія за допомогою синтезу
68.55kb.
На попередніх лекціях ми вивчили основні закономірності хімічних процесів з точки зору хімічної термодинаміки
613.79kb.
Конспект уроку Тема: Хімічні властивості основ, їх застосування
126.01kb.