vesnat.ru страница 1
скачать файл

Додаток до рішення Чернігівської районної ради від 19 червня 2013 р.

«Про діяльність комунального лікувально-профілактичного закладу «Михайло-Коцюбинська районна лікарня» протягом 2012 року та 4 місяців 2013 року»
З В І Т

про діяльність комунального лікувально-профілактичного закладу “Михайло-Коцюбинська районна лікарня”

за 2012 рік та 4 місяці 2013 року
Медичну допомогу населенню в зоні відповідальності комунального лікувально-профілактичного закладу «Михайло-Коцюбинська районна лікарня» надають:

  • комунальний лікувально-профілактичний заклад «Михайло-Коцюбинська районна лікарня» на 50 ліжок ( далі М.Коцюбинська РЛ );

  • Дніпровська амбулаторія загальної практики сімейної медицини;

  • Ковпитська амбулаторія загальної практики сімейної медицини ( далі ЗПСМ );

  • 16 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів ( далі ФАП, ФП ) .

У зв’язку з реформуванням в галузі медицини, з 01.04.2013 року Дніпровська дільнична лікарня реформована в Дніпровську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

На дільниці працює 18 лікарів, всі атестовані, що становить 100,0 %. Середніх медичних працівників 48 , мають атестаційні категорії – 32 , що складає 66,6 %. Середніх медичних працівників , що працюють у фельдшерсько-акушерських пунктах – 19. На даний час всі фельдшерсько-акушерські пункти, крім Левковицького, Пильнянського та Боровиковського укомплектовані медичними працівниками, мають все необхідне для роботи. В лікувальні заклади дільниці працевлаштовано 3 середніх медичних працівників, з них 2 випускники медичних навчальних закладів. Молодими фахівцями укомплектовані ФП у с.Червоне та Ковпитська амбулаторія ЗПСМ.

Робота лікувальних закладів носить плановий характер та націлена на виконання заходів, передбачених національними програмами.

Демографічна ситуація на дільниці, як і в цілому по району, складна: показник загальної смертності населення перевищує народжуваність. (загальна смертність населення – 23,4 ‰ при середньорайонному показнику за 2012 рік 23,0 %, народжуваність –8,7 ‰ при середньорайонному показнику 8,9 ‰, приріст населення від’ємний – 14,7 при середньорайонному показнику (- 14,1 ). Структура смертності за останні роки залишається сталою: домінують хвороби системи кровообігу (70%), злоякісні новоутворення (9%) та травми (8%) та. Серед осіб працездатного віку – хвороби системи кровообігу (31%), травми та отруєння (29%), злоякісні новоутворення (12%). Слід наголосити, що за останні 2 роки на дільниці відмічається позитивна тенденція збільшення народжуваності та зменшення смертності.

Показники роботи амбулаторно-поліклінічної служби залишаються стабільними на рівні миулорічних показників. Показник відвідувань на 1 жителя на рівні минулорічних показників – 7,0 проти – 7,0. Дещо зменшився показник відвідувань вдома – 39,8 на 100 жителів проти 45,4 в 2011 році.

Не відбулось суттєвих змін в показниках, що характеризують стан здоров» я населення, спостерігаються лише незначні відмінності їх в порівнянні з минулорічними, що об’єктивно закономірним.

Серед пріоритетних напрямків діяльності лікувального закладу залишається програма комплексного огляду та оздоровлення сільських жителів. За 2012 рік було оглянуто 6124 сільських жителів , що складає 100,0 ( за 4 міс 2013 року оглянуто- 34,4%). Виявлено хворих – 4967 – 81,1 %. Всі виявлені хворі були оздоровлені: амбулаторно – 81,0%, стаціонарно – 19,0%, санаторно-курортно – 0,5%.

Особлива увага на дільниці приділяється профілактичним онкологічним оглядам населення. Відсоток оглядів жінок на раннє виявлення онкопатології залишаються на рівні минулих років та складають - 87,0 % в 2012 році проти 87,2 %. В 2011 році. ( За 4 міс. 2013 року – жінок оглянуто 30,2 % )

Характеризуючи онкозахворюваність населення, слід зазначити що показник занедбаності патології за 2012 рік дещо збільшився проти минулорічних показників і складає 13,9 % проти 12,8 % в 2011 році. Середньорайонний показник за 2012 рік складає 24,7 % проти 22,5 % в 2011 році. Слід зазначити, що за 4 міс. 2013 року занедбаних випадків онкозахворювань серед жителів дільниці не зареєстровано.

Також серед пріоритетних напрямків діяльності лікарні є виконання Національних програм, таких як :

1. Програма “Профілактика артеріальної гіпертензії в Україні до 2011 року”.

На дільниці щорічно проводяться огляди населення на раннє виявлення гіпертонічної хвороби. За 2012 рік оглянуто 7828 чоловік, що складає 100,0% проти 100,0 відсотків в минулому році. Згідно наказу МОЗ № 419 від 01.06.2012 року “ Про затвердження реєстру граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою станом на 1 червня 2012 року” , створений реєстр хворих на гіпертонічну хворобу, ведеться роз’яснювальна робота серед хворих на АГ та населення ведеться облік пільгових рецептів. В 2012 році видано 236 рецептів, за 4 міс. 2013 року - 415 шт.


2. Програма профілактики та ранньої діагностики туберкульозу.

Протягом поточного року продовжується робота по профілактиці та ранній діагностиці захворювань на туберкульоз. Флюорографічно оглянуто 3082 чол. ,що складає 78,3 % від запланованої кількості обстежень.( За 4 міс. 2013 року флюорографічно обстежено 922 чол.) По результатам обстежень виявлено 106 випадків патології, які направлені на дообстеження та призначення лікування. ( За 4 міс. 2013 року виявлено патології – 53)

В 2012 році виділено 11667,92грн. на придбання туберкуліну та проведена туберкулінодіагностика 1063 чол., що склало 90,0 % запланованого дитячого населення.

Зусилля медичних працівників дільниці направлені на виконання заходів, спрямованих на покращення медичного обслуговування вагітних, дітей першого року життя. З цією метою проводяться навчання персоналу сучасним вимогам, застосовуються в практиці протоколи надання медичної допомоги, проводиться щотижневий моніторинг за вагітними та щоденний моніторинг за станом здоров’я дітей першого року життя.

3. Програма ”Діти України”.

Щорічно проводяться планові медичні огляди учнів загально-освітніх закладів та дітей ДДЗ.

Діти 6-7 років перед початком навчання проходять комплексний медичний огляд в М.Коцюбинській РЛ. З метою розширення надання допомоги дітям, проживаючим в сільській місцевості, проводяться виїзди комплексних бригад на фельдшерсько-акушерські пункти. Проводиться робота серед школярів по профілактиці шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія.) Дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС на дільниці – 394. Оздоровлено в стаціонарних умовах – 127, амбулаторно –352, санаторно-курортно – 241 ( в тому числі на місцевих санаторно-курортних базах – 158 ( 60,8 % ).

Сумісно з управлінням праці та соціального захисту населення надається допомога сім’ям, де виховуються діти-інваліди. На дільниці 23 дітей-інвалідів віком до 18 років.Профілактичними оглядами охоплено 100% дітей-інвалідів. Оздоровлено - 23 дітей. З них санаторно-курортно – 8, стаціонарно – 12, амбулаторно – 23. В Чернігівському центрі медико-соціальної реабілітації “Відродження” було проліковано 14 дітей.

В амбулаторно-поліклінічних умовах активно проводиться оздоровлення хворих на ліжках денного та домашнього стаціонарів. Ліжок денних стаціонарів в лікарні розгорнуто 15, та 4 ліжка відкриті на ФАП у селах Андріївка, Кархівка, Жукотки та Ведильці. З 1 квітня 2013 року відкриті ліжка денного стаціонару ще на 2 ФАП – Мньовському та Шибиринівському, по 1 ліжку.

Показник оздоровлення на ліжках денних стаціонарів в розрахунку на 1 тисячу населення значно збільшився і становить 481,6 проти 422,4 в минулому році. Показник пролікованих в стаціонарах вдома – 1834,6 проти 1987,8 на 10 тисяч населення що дещо менше ніж в 2011 році.

В медичних закладах зони відповідальності М.Коцюбинської РЛ налічується 5 одиниць санітарного автотранспорту: 1 вантажний автомобіль та 4 спеціальні автомобілі, із яких 4 автомобілі експлуатуються понад 8 років. В 2012 році був придбаний новий санітарний автомобіль на суму 123,750 тис. грн. тис.грн. для відділення швидкої невідкладної допомоги.

З 01.01.2013 року після реорганізації швидкої допомоги, відділення швидкої медичної допомоги М.Коцюбинської РЛ відійшло в підпорядкування новоствореного обласного Центру екстренної медичної допомоги та медицини катастроф. На баланс центру був переданий новий автомобіль УАЗ- 462 2012 року випуску. На даний час для обслуговування викликів хворих М.Коцюбинської дільниці лікарем-педіатром та сімейними лікарями використовуються 2 автомобілі ( УАЗ 3962 2006 року випуску та ГАЗ - 2705 «Газель» 2007 року випуску ). Решта автомобілів потребують капітального ремонту.

Фінансово-господарська діяльність лікарні.

В поліклінічному відділенні КЛПЗ «М.Коцюбинська РЛ» орендує приміщення ЗАТ «Аптека № 180». За минулий рік лікарня отримала 4238,64 грн. орендної плати.

У зв’язку з реорганізацією швидкої невідкладної допомоги обласному Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в аренду здається кімната для фельдшерів в стаціонарному відділенні лікарні та бокс для автомобіля швидкої допомоги в гаражах лікарні. Орендна плата за місяць встановлена в розмірі 1,0 грн..

На базі стаціонарного відділення лікарні розташований районний територіальний центр для одиноких громадян похилого віку. Центру надана пільга по орендній платі в розмірі 90,0 %. Крім того, для організацій, що орендують приміщення виставляються рахунки на оплату енергоносіїв :

- ЗАТ Аптека №180: електроенергія - 676,72 грн., тепло – 4049,71 грн., вода-34,34грн.;

- Територіальний центр для одиноких громадян похилого віку: електроенергія- 6463,50 грн., тепло – 72856,97 грн., вода - 1576,81грн.;

- відділення швидкої допомоги ( з 1 кварталу 2013 р.): електроенергія- 531,00 грн., тепло-6626,54 грн., вода - 25,77 грн..

В минулому році на розвиток лікарні також надійшло благодійних внесків на суму 40123 грн.. , а загальний обсяг позабюджетних надходжень склав 44373,64 грн.

За рахунок коштів благодійної допомоги були придбані матеріали для поточного ремонту ( фарба, вапно, лінолеум для ремонту підлоги палат стаціонару – 2663,92 грн.),частину коштів витратили на придбання медикаментів та ФГ плівки для рентгенологічного кабінету- (7934,50 грн.). Проведено розрахунок з медтехсервісом за надані послуги ( 11443,35 грн.), реєстрація автомобіля швидкої допомоги ( відсоток до пенсійного фонду – 5068,35 грн.). Тако ж проведена проплата за тендерні курси ( 3750,00 грн. )

За минулий рік вартість харчування з врахуванням загального та спеціального фонду на 1 ліжко-день становить 1,98 грн., на медикаменти – 2,93 грн. Для організації харчування хворих від населення заготовлені наступні продукти харчування: картоплі – 5,100 кг, капусти – 330 кг., буряків – 540кг., моркви – 300 кг., цибулі – 100 кг., квасолі – 23 кг., сухофруктів – 19 кг. Дуже добре було організовано збір овочів від громади сіл Пльохів та Ведильці, які вчасно справились з виконанням планових завдань.

Значна робота проведена щодо зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичного закладу. Благодійний фонд “Милосердя” придбав сучасну сухожарову шафу для гінекологічного кабінету поліклінічного відділення, переданий в аренду ЕКГ апарат.

КЛПЗ «М.Коцюбинська районна лікарня» включена до проекту ЄС/ПРООН „ Місцевий розвиток, орієнтований на громаду ” реалізується мікропроектна пропозиція „ Покращення якості надання медичних послуг в лікарні с.м.т. М.Коцюбинське “ шляхом проведення капітального ремонту з заміною вікон в кількості 78 шт. та дверей – 7 шт. на металопластикові. Загальна вартість проекту 179 тис. 299 грн. Для реалізації даного проекту також було співфінансування від територіальної громади в сумі 10 тис. грн.

На сьогоднішній день проведена заміна 52 вікон та 7 дверей. По районному бюджету в 2012 році профінансовано 33 тис.680 грн. В цьому році профінансовано заміну решти 26 вікон будівельною компанією «Славутич» в сумі 25 тис. 015 грн.. Протягом минулого року проведений поточний ремонт центрального входу в поліклінічне відділення на суму 52 тис. грн..

У звітному періоді порушень фінансової дисципліни, бюджетного законодавства перевіряючими та контролюючими органами не виявлялося, обґрунтованих скарг на роботу медичних закладів та медичних працівників не надходило.

Начальник відділу з питань надзвичайнихситуацій та охорони здоров'я П. О. Моцарь
скачать файлСмотрите также:
Рішення Чернігівської районної ради від 19 червня 2013 р. «Про діяльність комунального лікувально-профілактичного закладу «Михайло-Коцюбинська районна лікарня» протягом 2012 року та 4 місяців 2013 року»
77.88kb.
Рішення Чернігівської районної ради 19 червня 2013 р
11.22kb.
Рішенням Чернігівської районної ради 19 червня 2013 року
180.67kb.
Рішення про внесення змін до рішення районної ради від 25 грудня 2012 року №273-17/vi "Про районний бюджет на 2013 рік"
115.79kb.
Звіт про виконання районного бюджету за дев’ять місяців 2011 року. Доповідав: Боровік Денис Володимирович, начальник фінансового управління районної державної адміністрації
14.75kb.
Рішення №2874-42 VI м. Ірпінь 21 лютого 2013 року Про внесення змін до рішення сьомої сесії шостого скликання Ірпінської міської ради №175-7-vi від 28 січня 2011 року „ Про затвердження Порядку видалення дерев
145.88kb.
Рішення чотирнадцятої сесії шостого скликання від 07 вересня 2012 року № смт Білогір’я Про передачу автобуса лаз 695N
13.29kb.
Розпорядження 21 грудня 2012 року
19.49kb.
Тимчасовий план державних закупівель із змінами на 2010рік від 29 березня 2010року
29.09kb.
Розпорядження від 13 липня 2012 року №337 Про внесення змін до районного бюджету
92.15kb.
Рішення від 14. 06. 2013 №18/ 20 смт Любешів Про передачу основних засобів
20.66kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №24-4 /уі с. Мойсівка Про ставки земельного податку на 2013 рік
30.71kb.