vesnat.ru страница 1страница 2страница 3страница 4
скачать файл
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ХІРУРГІЇ З КУРСОМ ОНКОЛОГІЇ

БІБЛІОТЕКА

ФІЛІАЛ БІБЛІОТЕКИ В МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Біобібліографія вчених університету

Випуск 8

Почесний професор Сумського державного університету

Микола Григорович

Кононенко

До 75-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик

наукових праць

за 19712012 роки

Суми


Сумський державний університет

2012


016

П-84П-84

Почесний професор Сумського державного університету Микола Григорович Кононенко : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / укладач О. В. Крицька. – Суми : Сумський державний університет. Бібліотека. Філіал бібліотеки в медичному інституті, 2012. – 97 с. – (Біобібліографія вчених університету. Вип. 8).У біобібліографічному покажчику зібрані матеріали про життєвий шлях, наукову діяльність професора Сумського державного університету Миколи Григоровича Кононенка, який працює в напрямку досліджень перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного ушкодження органів черевної порожнини, комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології. Покажчик виходить до 75-річчя від дня народження лікаря-науковця.
© Сумський державний університет, 2012

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\1 001.jpg


СТИСЛА БІОГРАФІЯ

МИКОЛИ ГРИГОРОВИЧА КОНОНЕНКА
Кононенко Микола Григорович народився 14 грудня 1937 р. у селі Іваниця Недригайлівського району Сумської області в сім’ї колгоспників.

Після закінчення Недригайлівської середньої школи у 1954 році вступив у Станіславський (нині Івано-Франківський) державний медичний інститут.

У 1960 р. закінчив інститут за спеціальністю лікаря. За бажанням був направлений у Луганську область у ЦРЛ вугільної шахти Черкаська Північна № 2 на посаду лікаря-хірурга.

Трудова діяльність розпочалася 7 липня 1960 р. з посади завідувача хірургічного відділення ЦРЛ. Підвищував кваліфікацію в Луганській обласній лікарні на курсах із хірургії з травматологією, урології, засвоїв основи анестезіології.

У 1963 р. повернувся на Сумщину. Упродовж 1963 – 1973 рр. працював хірургом-онкологом, а з 1968 р. – завідувачем хірургічного відділення Сумського облонкодиспансеру. Оволодів методикою проведення онкологічних операцій і впровадив нові види оперативних втручань. Виконував громадські доручення, був секретарем партбюро партійної організації.

Ще лікарем-практиком розпочав наукову роботу і в 1973 р. вступив до аспірантури Київського НДІ онкології та рентгенорадіології МОЗ України. У 1977 р. захистив дисертацію “Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки”. Працюючи над кандидатською дисертацією, вперше в СРСР впровадив розроблені за кордоном надрадикальні втручання при місцево поширеному раку прямої кишки – евісцерації таза. Працював молодшим, згодом старшим науковим співробітником, а з 1981 р. очолив науковий підрозділ НДІ – відділення дитячої онкології.

У 1990 р. захистив докторську дисертацію “Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение)”. За матеріалами дисертації опубліковано понад 70 наукових праць. Упродовж 12 років виконував обов’язки позаштатного дитячого онколога МОЗ України.

З лютого 1993 р. працює в Сумському державному університеті на посаді завідувача кафедри хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології, а з 1 вересня 2010 р. – професор кафедри. У 1995 р. М. Г. Кононенку присвоєно вчене звання професора, а в 2010 р. – Почесного професора Сумського державного університету.c:\users\kibalnik_ulya\desktop\img_6131.jpg

Микола Григорович - член Атестаційної комісії УОЗ Сумської ОДА, вченої ради СумДУ та Медичного інституту СумДУ, член профспілкового комітету СумДУ. Атестований на вищу категорію з хірургії та онкології.


НАУКОВА ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Кононенко Микола Григорович закінчив Станіславський (нині Івано-Франківський) державний медичний інститут. У 1960 р., ще будучи студентом, захопився хірургією, почав займатися науковою діяльністю в студентських наукових гуртках на кафедрах хірургії та топографічної анатомії і оперативної хірургії. Посідав призові місця на інститутських олімпіадах, брав участь у роботі студентських наукових конференцій в інших ВНЗ України.

Необхідно зазначити, що в той час не було інтернатури, а шостий курс навчання (субординатуру) студенти проходили у районних лікарнях. Це вимагало засвоєння обраної спеціальності вже з перших років навчання, а саме: відмінних знань у першу чергу з анатомії, оперативної хірургії, систематичних чергувань у хірургічних клініках, активної роботи в хірургічному гуртку для засвоєння практичних навичок. c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php4.jpeg


Після закінчення ВНЗ, був направлений у Центральну районну лікарню вугільної шахти Черкаська Північна № 2 Луганської області. Трудову діяльність розпочав 7 липня 1960 року на посаді завідувача хірургічного відділення. За час роботи в районній лікарні проходив у Луганській обласній лікарні курси тематичного удосконалення з хірургії, травматології, урології. Засвоїв основи анестезіології – оволодів ендотрахеальним наркозом (тоді ще не було спеціальності лікар-анестезіолог) і впроваджував набуті знання у практичну діяльність. Трирічний період роботи у ЦРЛ, де поряд із хворими з хірургічною патологією було багато постраждалих з тяжкими травмами, особливо шахтними, забезпечив молодому хірургові надзвичайно цінний досвід і на все життя навчив знаходити правильне рішення і вихід зі складних ситуацій.

У 1963 р. М. Г. Кононенко повернувся на Сумщину. З 1963 до 1973 року працював хірургом-онкологом (з 1968 р. – завідувачем хірургічного відділення) Сумського обласного онкологічного диспансеру. Микола Григорович на високому рівні оволодів методикою проведення онкологічних операцій і впроваджував нові складні оперативні втручання (уперше в області виконав панкреатодуоденальні резекції, міжлопаткові екзартикуляції верхньої кінцівки, уперше у диспансері запровадив торакальні операції тощо).

У 1973 р. вступив до аспірантури Київського НДІ онкології та рентгенорадіології МОЗ України. У 1977 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки”. Необхідно зазаначити, що, працюючи над кандидатською дисертацією, М. Г. Кононенко впровадив (уперше в СРСР) розроблені за кордоном надрадикальні втручання при місцево поширеному раку прямої кишки – евісцерації таза. Працював молодшим, а згодом старшим науковим співробітником. З 1981 р. очолив науковий підрозділ НДІ – відділення дитячої онкології.

За результатами науково-дослідної роботи в НДІ онкології та рентгенорадіології М. Г. Кононенко виконав у 1990 р. і успішно захистив докторську дисертацію “Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение)”, в якій було узагальнено великий особистий досвід з діагностики і хірургічного лікування дорослих і дітей, хворих на неорганні новоутворення даної локалізації. Розроблені ним хірургічні доступи та нова методика видалення неорганних пухлин малого таза дали можливість збільшити операбельність, радикалізм втручання та значно зменшити ускладнення. За матеріалами дисертації опублікував понад 70 праць.

У 1991 р. М.Г. Кононенку був присвоєний науковий ступінь доктора медичних наук. За роки роботи в НДІ обіймав посаду позаштатного дитячого онколога МОЗ України.

З лютого 1993 р. М. Г. Кононенко плідно працює в Сумському державному університеті. У тому ж році організував і першим очолив кафедру хірургії медичного інституту (нині кафедра хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології). Наукова діяльність його, як і керованого ним колективу кафедри, була спрямована в основному на подальше вивчення проблем перфоративної виразки пілородуоденальної зони, спайкової хвороби очеревини, мезентеріального тромбозу, травматичного пошкодження органів черевної порожнини та ін., а також активно розробляються питання комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в онкології.

Під керівництвом М. Г. Кононенка захищено 4 кандидатські дисертації. Хірургічна діяльність Миколи Григоровича багатогранна. Володіючи блискучою хірургічною технікою, він виконує складні, а іноді й унікальні хірургічні операції. Уперше у Сумах та області ним впроваджено: евісцерацію таза з пересадкою сечоводів в ізольований ілеоцекальний сегмент; панкреатодуоденальну резекцію з приводу раку підшлункової залози; ліво- та правобічну гемігепатектомію, видалення пухлин середостіння зі стернального доступу з пульмонектомією та геміперикардектомією; операції при діафрагмальній грижі новонароджених та багато ін.c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php.jpeg

У 1995 р. М. Г. Кононенку присвоєне вчене звання професора, а з 2010 року він є Почесним професором Сумського державного університету.

Упродовж останніх 20 років М. Г. Кононенко проводить плідну викладацьку роботу. Блискучий лектор постійно модернізує свій лекційний курс, на високому методичному рівні проводить практичні заняття зі студентами, лікарями-інтернами, магістрантами. c:\users\kibalnik_ulya\desktop\index.php5.jpeg

Микола Григорович є науковим керівником кандидатських дисертацій аспірантів. У співавторстві з іншими співробітниками кафедри ним видано понад 30 методичних рекомендацій і вказівок для студентів і лікарів-інтернів. Неодноразово під його керівництвом студенти займали призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з хірургії. Кілька наукових праць було опубліковано у співавторстві зі студентами.

Перу М. Г. Кононенка належить понад 250 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: одна монографія, розділи у монографії та підручник з хірургії, 5 винаходів, 30 раціоналізаторських пропозицій. Результати його досліджень знайшли відображення не тільки у працях, а й доповідалися на Всеукраїнських з’їздах і конференціях хірургів та онкологів.Своє 75-річчя Микола Григорович зустрічає у розквіті сил, повний енергії і творчих задумів.

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\253.jpg
Колектив кафедр хірургії з дитячою хірургією і курсом онкології та загальної хірургії вітають М. Г. Кононенка зі славним 75- річчям, зичать міцного здоров’я та подальших творчих здобутків!
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ
ОКРЕМІ НАУКОВІ ВИДАННЯ


 1. Закрита травма живота / В. В. Бойко, М. Г. Кононенко. – Х. : Харківський нац. медичний ун-т, 2008. – 528 с. 
 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки : дис. … канд. мед. наук / Н. Г. Кононенко ; науч. рук. : И. П. Дедков, А. Г. Щумаков. – К., 1977. – 145 с.
 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.14 / Н. Г. Кононенко. – К., 1977. – 24 с.
 1. Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение) : дис. … д-ра мед. наук / Н. Г. Кононенко ; науч. конс. : И. Т. Кныш, В. А. Черный, Б. А. Толстопятов. – К., 1990. – 267 с.
 1. Неорганные новообразования малого таза (клиника, диагностика, лечение) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.14 / Н. Г. Кононенко. – К., 1990. – 34 с.


НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ


 1. Загальні питання онкології / М. Г. Кононенко // Загальна хірургія : підручник /  за ред. С. П. Жученка, М. Д. Желіби, С. Д. Хіміча. – К. : Здоров'я, 1999. – С. 431–460.
 1. Загальні та окремі питання дитячої онкології / М. Г. Кононенко // Медицина дитинства : навч. посiбник: у 4 т. / за ред. П. С. Мощича. – К : Здоров`я, 1999. – Т. 4. – С. 586–630.
 1. Комплексная диагностика неорганных новообразований малого таза : метод. рекоменд. / сост. : Н. Г. Кононенко, В. А. Рогожин, П. И. Клочко, В. А. Черный, Б. А. Толстопятов, В. Т. Демин, Б. Ф. Синюта, Л. Р. Романова, С. А. Сильченко, Э. Н. Ковальчук, А. О. Бодров . – Киев, 1989. – 25 с.
 1. Крок 2. Ситуаційні задачі ліцензійного іспиту з курсу "Хірургічні хвороби" для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : М . Г. Кононенко, В. П. Шевченко, Л. Г. Кащенко, Г. І. П’ятикоп, В. І. Бугайов, В. В. Андрющенко. – Суми : Сумський державний університет, 2002. – 188 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Деонтология в хирургии" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 46 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Ожоги, отморожения, электротравма" для студ. спец. 7.110101 дневной формы обучения / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 27 c.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Раны" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 24 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по общей хирургии. Тема "Хирургическая операция" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 22 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по теме "Острые нарушения мезентериального кровообращения" для субординаторов и интернов /сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 32 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Грыжи живота" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 17 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Желчнокаменная болезнь. Холецистит" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Е. Л. Шальков, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 22 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Острый аппендицит" для студ. спец. 7.110101 / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – 26 с.
 1. Методические указания к практическим занятиям по факультетской хирургии. Тема "Перитонит" для студ. спец. 7.110101 дневной формы обучения / сост. : Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. И. Бугаев. – Сумы : Сумский государственный университет, 1998. – 20 с.
 1. Методичні вказівки до обстеження і лікування хворих у хірургічній клініці та написання історії хвороби студентами 4 – 5 курсів для студ. спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : М. Г. Кононенко, В. Я. Пак, Л. Г. Кащенко, В. В. Андрющенко, В. І. Бугайов. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 28 с.
 1. Методичні вказівки до практичних занять з циклу "Хірургія" для лікарів-інтернів спец. "Загальна практика-сімейна медицина" денної форми навчання / уклад. : М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. В. Андрющенко, В. Я. Пак. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – 31 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи "Класифікація злоякісних пухлин за міжнародною системою TNM" для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов, В. Я. Пак. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – 45 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Асептика" з курсу загальної хірургії для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. П. Шевченко, В. В. Андрющенко, Л. Г. Кащенко, В. І. Бугайов. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – Ч. 1. – 40 с.
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Асептика" з курсу загальної хірургії для студ. спец. 7.110101, інтернів та лікарів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко, В. І. Бугайов, Л. Г. Кащенко,  В. П. Шевченко. – Суми : Сумський державний університет, 2001. – Ч. 2. – 39 с.
 1. Методичні вказівки на тему "Гострі шлунково-кишкові кровотечі" для студ. старших курсів, лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / уклад. : М. Г. Кононенко, О. Л. Ситнік, В. І. Бугайов, В. Я. Пак, В. В. Кравець,  В. П. Кравець, Л. Г. Кащенко. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 23 с.
 1. Методичні вказівки на тему "Діабетична стопа" для студ. старших курсів спец. 7.110101 , лікарів-інтернів, лікарів-хірургів / уклад. : М. Г. Кононенко, В. І. Бугайов, Л. Г. Кащенко, В. Я. Пак, В. П. Кравець, В. В. Кравець, О. Л. Ситнік. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 25 с.
 1. Методичні рекомендації для проведення виробничої практики для студ. 4–5-го курсів медичного факультету / уклад. : В. Е. Маркевич, М. Д. Чемич, В. Ф. Орловський, М. Г. Кононенко. – Суми : Сумський державний університет, 1996. – 53 с.
 1. Методичні рекомендації до написання історії хвороби хірургічного хворого для студ. 3-го курсу спец. 7.110101 денної форми навчання / уклад. : І. Д. Дужий, М. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, В. В. Андрющенко, В. П. Шевченко, Г. І. П'ятикоп. – Суми : Сумський державний університет, 2002. – 27 с.
 1. Основи загальної онкології в хірургії : навч. посіб. / І. Д. Дужий, В. П. Шевченко, М. Г. Кононенко, В. В. Андрющенко. – Суми : Сумський державний університет, 2004. – 94 с.
 1. Показания и противопоказания к хирургическому и комбинированному лечению больных злокачественными новообразованиями : метод. рекоменд. / В. К. Винницкая, В. Л. Ганул, А. В. Ганул, В. А. Кикоть, И. Т. Кныш, Н. Г. Кононенко, В. И. Королев, А. В. Окулов, В. С. Процык, В. А. Черный. – Киев, 1986. – 21 с.
 1. Политравма : руководство для врачей : в 2 т. / В. В. Бойко, П. Н. Замятин, Н. Г. Кононенко [и др.] ; под общ. ред. В. В. Бойко, П. Н. Замятина ; Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, Харьковский национальный медицинский университет, Буковинский государственный медицинский университет. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фактор, 2011.
 1. Радионуклидная диагностика опухолей у детей : метод. рекоменд. / сост. : Б. Ф. Синюта, В. В. Шишкина, Э. Д. Чеботарева, Д. С. Мечев, О. А. Миргородский, Д. А. Джужа, Н. Г. Кононенко, О. В. Балицкая, О. О. Шишова. – Киев ; Донецк, 1990. – 33 с.

c:\users\kibalnik_ulya\desktop\15924.jpg

ПУБЛІКАЦІЇ, СТАТТІ
1971


 1. Лечение больных неорганными образованиями малого таза / Н. Г. Кононенко // Вопросы онкологии. – 1992. – № 4.
 1. Лучевые изменения мочевого пузыря у больных раком шейки матки / Н. Г. Кононенко // Медицинская радиология. – 1971. – № 7.


1973


 1. Непосредственные и отдаленные результаты оперативного лечения больных раком прямой кишки / Н. Г. Кононенко // Современные принципы диагностики и лечения рака толстой и прямой кишки. – Киев, 1973. – С. 137–140.


1974


 1. Комбинированные оперативные вмешательства при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Диагностика и лечение заболеваний прямой и ободочной кишок. – Москва ; Куйбышев, 1974. – С. 20–21.


1975


 1. Возможности дополнительных методик рентгенологического исследования в диагностике распространенности рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. С. Петрова, Л. Ю. Левковская, В. Т. Демин, О. Г. Югринов, В. Г. Грищенко // V съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Запорожье, 1975. – С. 168–169.
 1. Значение комбинированных операций в лечении больных раком прямой кишки / Н. Г. Кононенко // V съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Запорожье, 1975. – С. 180–182.
 1. Комбинированные операции по поводу рака прямой кишки. Демонстрация двух больных, подвергшихся эвисцерации таза / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Клиническая хирургия. – 1975. – № 4. – С. 91–92. – Протокол 783-го заседания Науч. общества хирургов Киева и обл. от 2 октября 1974 г.
 1. Осложнения после типичных и комбинированных операций при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. Я. Козаченко, Р. М. Трегубова, Н. Я. Усик // Материалы І Украинской республиканской проктологической конференции. – Донецк, 1975. – С. 133–134.
 1. Применение некоторых специальных методик рентгенологического исследования для определения показаний к комбинированным и расширенным операциям по поводу рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, М. А. Зыбина, В. Н. Диденко, О. Г. Югринов // Лучевая диагностика злокачественных опухолей. – Славянск ; Киев, 1975. – С. 50–52.
 1. Рентгенологическая диагностика рака прямой кишки / Н. Г. Кононенко, В. Т. Демин, И. П. Дедков, М. А. Зыбина, О. Г. Югринов, В. Г. Грищенко // Лучевая диагностика злокачественных опухолей. – Славянск ; Киев, 1975. – С. 37–38.


1976


 1. Опыт применения комбинированных оперативных вмешательств при раке прямой кишки / Н. Г. Кононенко, И. П. Дедков, М. А. Зыбина // Клиническая хирургия. – 1976. – № 2. – С. 43–46.


1977


 1. Эвисцерация таза по поводу запущенного рака прямой кишки / И. П. Дедков, В. В. Велик, Н. Г. Зыбина, Н. Г. Кононенко, Г. С. Ляльков // Вопросы онкологии. – 1977. – № 1. – С. 90–95.


1980


 1. Хирургические вмешательства и их непосредственные исходы при неорганных опухолях таза / Н. Г. Кононенко // VI съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Киев, 1980. – С. 408–410.


1981


 1. Активность реакции гиперчувствительности замедленного типа с различными антигенами при опухолях костей, мягких тканей и меланомах / Н. Я. Дзюбко, И. Т. Кныш, Б. А. Толстопятов, В. И. Королев, Н. Г. Кононенко, И. М. Кострыба, А. Н. Василюк, В. Ф. Василюк, В. Ф. Коноваленко, И. Б. Волков // Опухоли опорно-двигательного аппарата : сб. науч. тр. – Москва, 1981. – Вып. 8. – С. 165–170.
 1. Рентгенологическая диагностика неорганных опухолей брюшной полости, забрюшинного пространства / И. С. Петрова, П. И. Клочко, А. Ф. Бурьянов, Н. Г. Кононенко // Совершенствование диагностики, методов лечения и организации онкологической помощи детскому населению : тезисы докл. – М., 1981. – С. 246–248.
 1. Хирургическое лечение больных с неорганными опухолями таза / И. Т. Кныш, Н. Г. Кононенко // Вестник хиругии. – 1981. – № 12. – С. 72–78.


1982


 1. Клиническая диагностика неорганных опухолей таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая онкология : респ. межвед. сб. – Киев, 1982. – Вып. 2. – С. 76–79.
 1. Комбинированное лечение больных саркомами мягких тканей / Н. Г. Кононенко // Информационное письмо. – К. : КНИИО,[1982]. – Вып. 4. – 2 с.
 1. Реабилитация больных с неорганными опухолями таза / Н. Г. Кононенко // Республиканская научная конференция по реабилитации онкологических больных : тезисы докл. – Винница, 1982. – С. 197–200.
 1. Рентгенодиагностика неорганных забрюшинных опухолей таза / Л. Р. Романова, Н. Г. Кононенко, О. Я. Педченко, П. И. Клочко // Клиническая рентгенология : респ. межвед. сб. – Киев, 1982. – Вып. 13. – С. 82–88.
 1. Тазовая флебография и вазовезикулография при неорганных новообразованиях малого таза / Н. Г. Кононенко // Информационное письмо. – К. : КНИИО, [1982]. – Вып. 9. – 2 с.


1984


 1. Компьютерная томография внутритазовых опухолей мягких тканей / К. С. Терновой, И. Т. Кныш, В. А. Рогожин, Н. Г. Кононенко // Опухоли опорно-двигательного аппарата : сб. науч. тр. – Москва, 1984. – Вып. 9. – С. 93–99.


1985


 1. Об эхинококке мягких тканей таза / И. Т. Кныш, Н. Г. Кононенко // Вестник хирургии. – 1985. – № 7. – С. 67–68.
 1. Причины ошибок в диагностике неорганных опухолей полости таза / Н. Г. Кононенко // VII съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Симферополь, 1985. – С. 80–81.
 1. Радионуклидная диагностика опухолей забрюшинного пространства и опорно-двигательного аппарата у детей с применением радиофармацевтических препаратов, меченных 99mTc / Б. Ф. Синюта, Н. Г. Кононенко, А. Ф. Бурьянов // VII съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Симферополь, 1985. – С. 572–573.

1986


 1. Возможности рентгеновской компьютерной томографии в оптимизации дифференциальной диагностики внеорганных новообразований тазовой локализации / К. С. Терновой, В. А. Рогожин, Н. Г. Кононенко // Системы медицинского диагностического изображения в лучевой диагностике и их клиническое значение. Рентгеноконтрастные средства : матер. Всесоюз. конф. – Обнинск, 1986. – С. 156–159.
 1. Возможности ультразвуковой диагностики объемных поражений брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза у детей / С. А. Бабко, Е. Ф. Клименко, Н. Г. Кононенко, П. И. Клочко // Системы медицинского диагностического изображения в лучевой диагностике и их клиническое значение : матер. Всесоюз. конф. – Обнинск, 1986. – С. 82–83.
 1. Кистоподобное расширение общего желчного протока / Н. Г. Кононенко // Вестник хирургии. – 1986. –  № 10. – С. 140–143.
 1. Непосредственные результаты лечения детей с неорганными опухолями малого таза / Н. Г. Кононенко // Совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи и комплексного лечения при злокачественных новообразованиях у детей : матер. І Респ. симп. по детской онкологии Грузинской ССР. – Тбилиси, 1986. – С. 156–159.
 1. Уточняющая диагностика неорганных новообразований малого таза / К. С. Терновой, И. Т. Кныш, В. А. Рогожин, Н. Г. Кононенко // IV Всесоюзный съезд онкологов : тезисы докл. – Ленинград, 1986. – С. 369.

1987


 1. Клиническое значение компьютерной томографии при неорганных новообразованиях малого таза / В. А. Рогожин, Н. Г. Кононенко // Компьютерная томография в клинике : тезисы докл. I Всесоюз. симп. – Москва, 1987. – С. 153–155.
 1. Рентгеновская компьютерная томография в определении тканевого генеза внеорганных новообразований тазовой локализации / К. С. Терновой, В. А. Рогожин, Н. Г. Кононенко // ІІІ Всесоюзный симпозиум по вычислительной томографии : тезисы докл. – Киев, 1987. – С. 116–117.


1988


 1. Актуальні питання удосконалювання онкологічної допомоги дітям Української РСР / М. Г. Кононенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1988. – № 2. – С. 20–21.
 1. Воспалительный инфильтрат стенки мочевого пузыря, симулировавший неорганную опухоль малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1988. – № 5. – С. 54.
 1. Диагностика и лечение новообразований мягких тканей полости таза у детей / Н. Г. Кононенко // Злокачественные новообразования у детей : матер. ІІ Всесоюз. конф. по детской онкологии. – Душанбе, 1988. – С. 63–64.
 1. Диагностика неорганных новообразований малого таза у детей / Н. Г. Кононенко // Педиатрия. – 1988. – № 8. – С. 51–55.
 1. Игла-"пистолет" для биопсии неорганных новообразований малого таза / Н. Г. Кононенко // Изобретательство и рационализация на современном этапе развития здравоохранения : тезисы докл. 1-й науч.-практ. конф. – Киев, 1988. – С. 87.
 1. Комплекс и последовательность исследований при неорганных новообразованиях малого таза в догоспитальном периоде / Н. Г. Кононенко, В. А. Рогожин, П. И. Клочко, С. А. Сильченко, Л. Р. Романов // Диагностика злокачественных новообразований на догоспитальном этапе : тезисы докл. Всесоюз. онкологической конф. – Челябинск, 1988. – С. 59.
 1. Ножницы-скальпель для удаления опухолей малого таза / Н. Г. Кононенко // Изобретательство и рационализация на современном этапе развития здравоохранения : тезисы докл. 1-й науч.-практ. конф. – Киев, 1988. – С. 86.
 1. Общие принципы терапии при продолжительных операциях у детей со злокачественными новообразованиями / Н. Г. Кононенко, В. И. Шевчук, А. Я. Бараш // V Республиканский съезд анестезиологов-реаниматологов : тезисы докл. – Ворошиловград, 1988. – С. 217–218.
 1. Роль гемосорбции при полихимиотерапии злокачественных опухолей забрюшинного пространства и малого таза у детей / А. Я. Бараш, В. А. Лисецкий, Н. Г. Кононенко, Л. М. Гунина // Злокачественные новообразования у детей : матер. ІІ Всесоюз. конф. по детской онкологии. – Душанбе, 1988. – С. 241–242.
 1. Эвисцерация таза как способ повышения резектабельности запущенного рака прямой кишки / В. А. Черный, Б. Я. Гольдшмид, В. А. Кикоть, Н. Г. Кононенко // Вопросы онкологии. – 1988. – № 2. – С. 222–228.


1989


 1. Гемосорбция в комплексной терапии детей со злокачественными опухолями мочевыделительной системы и малого таза / А. Я. Бараш, Л. М. Гунина, Н. Г. Кононенко, С. В. Игнатский // Новые методы интенсивной терапии в лечении онкологических больных : тезисы докл. Всесоюз. симп. – Л., 1989. – С. 10–11.
 1. Клиническая классификация злокачественных внеорганных опухолей малого таза по стадиям и системе TNM / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1989. – № 11. – С. 19–22.
 1. Клинические проявления, диагностика и лечение внеорганных новообразований малого таза у детей / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1989. – № 6. – С. 34–36.
 1. Комбинированное и комплексное лечение детей с неорганными опухолями малого таза / Н. Г. Кононенко // Республиканская научная конференция онкологов Киргизии. – Фрунзе, 1989. – С. 177–178.
 1. Комплексная диагностика неорганных новообразований малого таза / Н. Г. Кононенко, В. А. Рогожин, П. И. Клочко, Н. Э. Кишковский, Л. Р. Романова, С. А. Сильченко, Б. Я. Гольдшмид // Вопросы онкологии. – 1989. – Т. 35, № 1. – С. 69–76.
 1. Можливості діагностики і лікування дітей з неорганними новоутвореннями малого таза на сучасному етапі / М. Г. Кононенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1989. – № 5. – С. 23.
 1. Полихимиотерапия на фоне гипергликемии при лечении онкологических больных / В. А. Лисецкий, Г. В. Евтушенко, С. И. Киркилевский, И. В.Старосельский, Н. Г. Кононенко // Новые методы интенсивной терапии в лечении онкологических больных : тезисы докл. Всесоюз. симп. – Л., 1989. – С. 39–40.
 1. Сцинтиграфия с 99m-пертехнетатом в диагностике опухолевых поражений лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства у детей / В. В. Шишкина, Б. Ф. Синюта, Н. Г. Кононенко // Клиническая онкология : респ. межвед. сб. – Киев, 1989. – Вып. 9. – С. 98–105.
 1. Редкое осложнение грыжесечения / Н. Г. Коно-ненко // Хирургия. – 1989. – № 4. – С. 135–136.
 1. Роль лучевых методов в диагностике неорганных новообразований малого таза / Н. Г. Кононенко, В. И. Бахтиярова, Л. Ю. Левковская, Л. А. Шумакова, В. Н. Еременко // VIII съезд рентгенологов УССР : тезисы докл. – К., 1989. – С. 115–118.
 1. Хирургическое лечение больных с неорганными тератомами малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1989. – № 12. – С. 28–29.


1990


 1. Длительно нераспознаваемая большая тератома малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1990. – № 5. – С. 40.
 1. Комбинированные вмешательства при неорганных новообразованиях малого таза / Н. Г. Кононенко, В. А. Черный, Б. А. Толстопятов, Ю. С. Доценко // Хирургия. – 1990. – № 7. – С. 118–122.
 1. Комбинированные оперативные вмешательства при распространенных формах рака прямой кишки / В. А. Кикоть, Б. Я. Гольдшмид, Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1990. – № 5. – С. 1–4.
 1. Лейомиома тонкой кишки, стимулировавшая неорганную опухоль малого таза / Н. Г. Кононенко, В. Б. Коробко, Л. В. Скорода // Клиническая хирургия. – 1990. – № 2. – С. 46.
 1. Лучевая терапия – неотъемлемый компонент в лечении детей с неорганными опухолями малого таза / Н. Г. Кононенко // Лучевая диагностика и лучевая терапия злокачественных новообразований у детей : матер. Всесоюз. симп. – Обнинск, 1990. – С. 87–88.
 1. Лучевые методы диагностики неорганных новообразований малого таза у детей / Н. Г. Кононенко // Лучевая диагностика и лучевая терапия злокачественных новообразований у детей : матер. Всесоюз. симп. – Обнинск, 1990. – С. 26–28.
 1. Неорганные тератоидные новообразования малого таза / Н. Г. Кононенко // Советская медицина. – 1990. – № 4. – С. 90–93.
 1. Неходжкинская лимфома брюшной полости и малого таза у детей / К. Э. Гаджиян, Н. Г. Кононенко, П. И. Клочко // Клиническая хирургия. – 1990. – № 6. – С. 26–27.
 1. Осложнения хирургического лечения больных с неорганными новообразованиями малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1990. – № 7. – С. 73–75.
 1. Радиомодифицирующие методы лечения при неорганных опухолях малого таза / Н. Г. Кононенко, А. Я. Бараш, В. Н. Рубис, Л. Т. Хруленко, Л. М. Гунина, Н. П. Рудаков // Клиническая онкология : респ. межвед. сб. – Киев, 1990. – Вып. 10. – С. 13–17.
 1. Рецидивы неорганных новообразований малого таза / Н. Г. Кононенко // VIII съезд онкологов УССР : тезисы докл. – Киев, 1990. – С. 687–688.
 1. Светооптические и ультраструктурные аспекты изучения гистогенеза некоторых опухолей мягких тканей / О. В. Юрченко, Б. Я. Гольдшмид, Н. Г. Кононенко // Механизмы канцеро- и лейкогенеза : респ. науч. конф. – Киев, 1990. – С. 72.
 1. Цитологічна діагностика позаорганних новоутворень заочеревинного простору і малого таза у дітей / С. А. Сільченко, М. Г. Кононенко, А. Я. Устименко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1990. – № 2. – С. 22–23.


1991


 1. Цитологическая диагностика неорганных новообразований малого таза / С. А. Сильченко, Н. Г. Кононенко // Лабораторное дело. – 1991. – № 1. – С. 42–45.


1992


 1. Возможности использования свободных полиаминов периферической крови как биохимических опухолевых маркеров при нефробластоме у детей / О. В. Балицкая, Н. К. Бердинских, Н. Г. Кононенко // Вопросы онкологии. – 1992. – № 6. – С. 681–682.
 1. Определение глубины расположения неорганного новообразования малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1992. – № 5. – С. 37–39.
 1. Химиоэмболизация сосудов в комплексе лечения детей с нефробластомой / А. С. Гапченко, Н. Г. Кононенко, О. Г. Югринов // Клиническая хирургия. – 1992. – № 5. – С. 18–21.


1993


 1. Хирургические доступы к неорганным новобразованиям малого таза / Н. Г. Кононенко // Хирургия. – 1993. – № 5. – С. 58–63.1994


 1. Агрессивный фиброматоз полости малого таза / Н. Г. Кононенко, Э. Н. Ковальчук, К. А. Галахин // Хирургия. – 1994. – № 9. – С. 39–42.
 1. Злокачественные опухоли печени у детей / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1994. – № 6. – С. 6–9.


1995


 1. Клинические аспекты полиаминного теста при лимфопролиферативных заболеваниях у детей / О. В. Балицкая, Н. Г. Кононенко, В. А. Барабой // Педиатрия. – 1995. – № 2. – С. 67–70.
 1. Лечение больных с нейрогенными новообразованиями малого таза / Н. Г. Кононенко // Клиническая хирургия. – 1995. – № 5. – С. 24–26.


1996


 1. Острые нарушения мезентериального кровообращения / Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, И. И. Коцюба, Е. Л. Шальков // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 18–19 апреля 1996 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Суми : Сумский государственный университет, 1996. – Ч. 1. – С. 99–100.
 1. Парасакральный доступ для удаления новообразований малого таза / Н. Г. Кононенко // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 18–19 апреля 1996 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Сумы : Сумский государственный университет , 1996. – Ч. 1. – С. 97–98.
 1. Первый опыт аллопластики послеоперационных вентральных грыж / Н. Г. Кононенко, В. И. Гоцуляк, В. И. Безбанный // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 18–19 апреля 1996 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Сумы : Сумский государственный университет, 1996. – Ч. 1. – С. 103–104.


1997


 1. Клиническая диагностика острых нарушений мезентериального кровообращения / Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, А. А. Никонов // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 20–24 апреля 1997 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Сумы : Сумский государственный университет, 1997. – Ч. 2. – С. 123–124.
 1. Лечение больных с острыми нарушениями мезентериального кровообращения / Н. Г. Кононенко, Л. Г. Кащенко, Е. Л. Шальков, В. Н. Неустроев // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 20–24 апреля 1997 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Сумы : Сумский государственный университет , 1997. – Ч. 2. – С. 124–125.
 1. Релапаротомии у больных с прободными гастродуоденальными язвами / А. Л. Сытник, Н. Г. Кононенко, И. И. Гарбузова // Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины : итог. конф. мед. ф-та, 20–24 апреля 1997 г. / отв. ред. В. Э. Маркевич. – Сумы : Сумский государственный университет , 1997. – Ч. 2. – С. 120–121.

скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Професор Сумського державного університету Микола Григорович Кононенко : до 75-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик / укладач О. В. Крицька. Суми : Сумський державний університет. Бібліотека
1122.32kb.
Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2013 Міністерство освіти і науки України
2011.43kb.
Україна підволочиська районна державна адміністрація
59.48kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
2712.05kb.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
297.79kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
636.07kb.
Про проведення у 2011-2014 роках заходів із відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання
76.87kb.
Наказ №77-о Про відзначення у 2014 році 120-річчя від дня народження Олександра Довженка
21kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
52.24kb.
Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
350.57kb.
Україна. Міністерство освіти і науки. Про відзначення 70-річчя від дня народження О. А. Захаренка: Наказ від 14. 07. 05 №412/31 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. 2005. №31-32. С. 47-50
20.37kb.
На засіданні кафедри економіки як конспект лекцій з дисципліни «Проектний аналіз»
1642.09kb.