vesnat.ru страница 1
скачать файл

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

У П Р А В Л І Н Н Я К У Л Ь Т У Р И

П Л А Н Р О Б О Т И

управління культури

Херсонської обласної державної адміністрації

на 2013 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постановою колегії управління

№ 1/1 від 27 лютого 2013 року

Основні завдання в галузі культури:
- забезпечення реалізації на території області єдиної державної політики в сфері культури та мистецтва;

- забезпечення реалізації Закону України № 2778-VI «Про культуру»;

- проведення ремонтно-реставраційних робіт закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування;

- оновлення та покращення матеріально-технічного стану закладів культури сільської місцевості в рамках обласного огляду аматорських художніх колективів «Мистецтво рідного села»;

- контроль за станом пам’яток, їх реставрацією та охороною, збереженням і використанням об’єктів культурної спадщини із залученням ресурсів органів місцевого самоврядування;
I. Виконання пріоритетних завдань у сфері культури
Прийняття програми розвитку культури і духовності в області на 2013-2017 роки.

Короткотермінові завдання

- забезпечити проведення інвентаризації культосвітніх закладів в районах області (І півріччя 2013 року);

- забезпечити створення Паспорту культурного життя Херсонської області (І півріччя 2013 року);

- забезпечення культурно-мистецьких потреб дітей, створення умов для їх творчого та духовного розвитку, виявлення та підтримка талановитих та обдарованих дітей відповідно до Указу Президента України: «Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»;

- забезпечити проведення обласного огляду аматорських колективів сільських закладів культури «Мистецтво рідного села» (І-ІІ квартал 2013 року);

- забезпечення функцій супроводження щодо дотримання сільськими бібліотеками вимог конкурсу для отримання грантової допомоги у рамках проекту «Бібліоміст» (протягом 2013 року);

- розробка проекту створення в Бериславському районі (с. Червоний Маяк) Державного історико-археологічного заповідника « АМАДОКА» (2013 рік);

- збереження мережі закладів культури сільської місцевості та забезпечення дотримання соціальних гарантій для працівників галузі культури;

- забезпечення фінансово-господарської діяльності підвідомчих закладів, здійснення контролю за економним і раціональним використанням бюджетних коштів, своєчасною виплатою заробітної плати та оплатою за спожиті енергоносії й комунальні послуги.

Середньострокові завдання:

- провести аналіз стану пам’яток історії та культури, присвячених Т.Г.Шевченку та забезпечити підготовку матеріалів для видання збірки «Пам’ятки Тарасу Григоровичу Шевченку в Херсонській області» (2013 – 2014 роки).Довгострокові завдання:

- сприяти проведенню ремонтних робіт закладів культури сільської місцевості, які перебувають в аварійному стані або потребують капітального ремонту;

- забезпечити залучення бібліотечних закладів сільської місцевості до участі в грантових проектах;

- розробити та впровадити спільно з ХОДТРК «Скіфія» цикл постійних передач про діяльність кращих аматорських колективів в сільській місцевості;

- забезпечити участь майстрів декоративно-прикладного мистецтва у Всеукраїнських виставкових ярмарках (до Великодня, Дня Незалежності, у Національній виставці «Український сувенір»);

- здійснити фольклорні експедиції у райони області, направлені на вивчення та збереження автентичного фольклору;

- організувати та забезпечити виступи професійних митців у сільських населених пунктах області в рамках акції «Майстри мистецтв – трудівникам села.
Протягом року

Виконання програми розвитку культури і духовності в області на 2013-2017 роки.Відділи управління, відділи (сектори) культури

райдержадміністрацій та міськвиконкомів

Виконання заходів обласної програми поліпшення кінообслуговування населення області на 2012-2016 роки.Відділи управління, КП «Кіновідеопрокат»,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Налагодження культурно-мистецького співробітництва з регіонами України, країнами близького та далекого зарубіжжя.Обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Забезпечення охорони та збереження пам’яток історії та культури в області.Обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Співпраця та підтримка діяльності творчих спілок, громадських організацій та національних культурних товариств.Відділи управління, обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Оновлення експозицій в музейних установах, здійснення науково-дослідницької та виставкової діяльності.Відділи управління, музейні установи,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Робота по підготовці закладів культури і мистецтв області до роботи в осінньо-зимовий період, здійснення заходів щодо покращення їх матеріально-технічного стану, впровадження новітніх технологій.Відділи управління, обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Реалізація заходів по збереженню та поповненню бібліотечних фондів.Відділи управління, обласні заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Забезпечення фінансово-господарської діяльності закладів культури і мистецтв обласного підпорядкування.Відділ обліку і фінансів управління

Запровадження та підтримка через загальнодержавні й місцеві ЗМІ програм і статей з популяризації історико-культурної спадщини, розвитку галузі культури і мистецтв на Херсонщині та забезпечення їх відповідними матеріалами.Відділи управління,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
ІІ. Питання для розгляду на сесіях обласної ради
Про затвердження обласної програми розвитку культури і духовності в області на 2013-2017 роки.

Лютий Мазур І.Р., Боровик Г.Ф.

Про перейменування обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури у комунальний заклад «Центр по охороні пам’яток історії та культури» Херсонської обласної ради.Квітень Мазур І.Р., Солоницький І.В.
III. Питання для розгляду на засіданнях колегії

обласної державної адміністрації
Про стан виконання завдань управління культури обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, районних рад та територіальних громад області щодо забезпечення збереження мережі та покращення матеріально-технічного стану закладів культури сільської місцевості у 2013 році.

Вересень Мазур І.Р.
IV. Засідання дорадчих органів, утворених для

сприяння здійсненню виконання програми економічного,

соціального та культурного розвитку області
Рада творчих спілок при обласній державній адміністрації.

Щопівроку Мазур І.Р., Кравцова Ю.А.

Участь у засіданнях обласного комітету з економічних реформ.Протягом року Мазур І.Р.

Участь у засіданнях громадської колегії (регіональної комісії) з питань захисту суспільної моралі у Херсонській області.Щопівроку Мазур І.Р., Сміхун Н.А.
V. Питання, що виносяться на розгляд

колегії управління культури:
Січень

Про розгляд проекту плану роботи управління культури обласної державної адміністрації на 2013 рік.Мазур І.Р.

Про напрями стабілізації фінансової ситуації по галузі та вжиття заходів щодо створення умов для виконання підвідомчими установами покладених на них функцій у 2013 році.

Про затвердження груп по оплаті праці керівних працівників установ культури на 2013 рік.

Боровик Г.Ф.

Про роботу органів виконавчої влади з виконання актів і доручень Президента України по реалізації державної кадрової політики в області.Мазур І.Р., Кікоть О.А.
Лютий (розширена)

Про затвердження плану роботи управління культури облдержадміністрації на 2013 рік.Мазур І.Р.

Про забезпечення проведення інвентаризації сільських, селищних, районних закладів культури та вжиття заходів стосовно збереження мережі в сільській місцевості.Мазур І.Р., Бондаренко С.О.

Про організацію та проведення в області творчих звітів аматорських колективів сільської місцевості «Мистецтво рідного села».Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про участь у ІІІ Міжнародному туристичному форумі «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії» (м.Скадовськ Херсонської обл.).Мазур І.Р.

Стан пам’яток Великої Вітчизняної війни на території області. Шляхи вирішення проблем.Мазур І.Р., Солоницький І.В.
Березень

Про роботу обласного Палацу культури щодо організації основної діяльності, виконанню фінансово-господарських планів, забезпечення соціальних гарантій працівників установ. Стан та перспективи.Мазур І.Р., Іванова С.І.

Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови ОДА та реагування на запити і звернення громадян.Мазур І.Р., Кікоть О.А., Сміхун Н.А
Квітень

Про роботу обласного Центру народної творчості щодо організації основної діяльності, виконанню фінансово-господарських планів, забезпечення соціальних гарантій працівників установ. Стан та перспективи.

Про підготовку та проведення заходів з нагоди Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про стан виконання завдань визначених на засіданнях робочої групи «Реформування у гуманітарній та культурній сферах» в складі обласного комітету з економічних реформ.Мазур І.Р.
Травень

Про підсумки проведення опалювального сезону 2012-2013 років та підготовку закладів культури області до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.Мазур І.Р.

Про стан виконання обласної програми розвитку культури і духовності області на 2013 – 2017 роки за І квартал.Мазур І.Р., Боровик Г.Ф.,

Про роботу зі зверненнями громадян по управлінню культури обласної державної адміністрації.Мазур І.Р., Сміхун Н.А.

Про стан формування, організації та збереження фондів бібліотечних закладів області.Мазур І.Р., Бондаренко С.О.

Про підготовку вищих навчальних закладів культури і мистецтв до набору студентів на 2013-2014 навчальний рік.Мазур І.Р., Липа О.А., Варгун М.Г.
Червень (розширена виїзна)

Про підсумки проведення в області творчих звітів аматорських колективів сільської місцевості «Мистецтво рідного села».Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про організаційну роботу відділу культури і туризму Бериславської райдержадміністрації щодо забезпечення діяльності закладів культури клубного типу, бібліотек, музеїв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів району.Мазур І.Р.

Про створення електронної бази даних майстрів народного мистецтва і ремісництва області та карти їх розміщення.Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про роботу Обласного навчально-методичного центру культури і мистецтв щодо організації основної діяльності, виконанню фінансово-господарських планів, забезпечення соціальних гарантій працівників установ. Стан та перспективи.Мазур І.Р., Радова О.М.

Бібліотека і сільська громада: взаємодія, співпраця, результат. (на прикладі сільських бібліотек Білозерського та Новотроїцького районів).Мазур І.Р., Бондаренко С.О.

Про проблеми охорони рухомих та нерухомих пам’яток історії і культури.Мазур І.Р., Солоницький І.В.
Липень

Про стан виконання обласної програми розвитку культури і духовності області на 2013 – 2017 роки за І півріччя.Мазур І.Р., Боровик Г.Ф.,

Про стан виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та організацію роботи зі зверненнями громадян в управлінні культури облдержадміністрації та обласних закладах культури і мистецтв.Мазур І.Р., Кікоть О.А., Сміхун Н.А.

Про стан виконання завдань визначених на засіданнях робочої групи «Реформування у гуманітарній та культурній сферах» в складі обласного комітету з економічних реформ.Мазур І.Р.

Комунікативна модель музеїв: шляхи співпраці з іншими закладами культури.Мазур І.Р., Кравцова Ю.А.
Серпень

Про підготовку проведення заходів по відзначенню Дня незалежності України та Дня Державного Прапора України.Відділи управління, Мазур І.Р.

Про проведення державної атестації початкових мистецьких навчальних закладів області.Мазур І.Р., Радова О.М.
Вересень (розширена)

Про стан виконання обласної програми розвитку культури і духовності області на 2013 – 2017 роки за 9 місяців.Мазур І.Р., Боровик Г.Ф,

Про організацію роботи відділів(секторів) культури райдержадміністрацій та міських рад щодо кадрового забезпечення галузі та роль вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації у підготовці кадрів для області.Мазур І.Р., Липа О.А.,

Варгун М.Г.

Про роботу методичних служб міст і районів області по впровадженню інновацій в сферу клубної діяльності.Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про затвердження кандидатур для призначення щорічної одноразової стипендії видатним діячам культури області.Мазур І.Р., Кікоть О.А.

Про підсумки проведення акції «Майстри мистецтв – трудівникам села» та роботи обласних закладів культури і мистецтв щодо літнього обслуговування населення.Мазур І.Р., Кравцова Ю.А.

Про готовність закладів галузі до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років.Мазур І.Р.

Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови ОДА та реагування на запити і звернення громадян.Мазур І.Р., Кікоть О.А.,

Сміхун Н.А
Жовтень

Підсумки набору на навчання до музичного училища та училища культури на 2013-2014 роки.Мазур І.Р., Липа О.А., Варгун М.Г.

Про стан виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації.Мазур І.Р., Кікоть О.А.

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни та організація внутрішнього фінансового контролю за дотриманням вимог чинного бюджетного законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності закладами культури області за 9 місяців 2013 року.Боровик Г.Ф.
Листопад

Про організацію роботи щодо підтримки та сприяння діяльності обласних відділень національних творчих спілок України.Мазур І.Р., Кравцова Ю.А.

Про виконання Закону України "Про захист суспільної моралі" у 2013 році.Мазур І.Р., Сміхун Н.А.

Про стан дотримання державними службовцями управління культури облдержадміністрації законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції".Мазур І.Р., Кікоть О.А.
Грудень (розширена)

Про надання пропозицій до плану роботи управління культури обласної державної адміністрації на 2014 рік.Мазур І.Р.

Про роботу обласного Центру народної творчості. Стан та перспективи навчально-методичної роботи з підвищення кваліфікації кадрів сільських клубних працівників області.Мазур І.Р., Аляб’єва С.В.

Про стан виконавської дисципліни, організацію виконання завдань визначених актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голови ОДА та реагування на запити і звернення громадян.Мазур І.Р., Кікоть О.А., Сміхун Н.А

Про стан виконання завдань, визначених на засіданнях робочої групи «Реформування у гуманітарній та культурній сферах» в складі обласного комітету з економічних реформ.Мазур І.Р.

Про стан виконання обласної програми поліпшення кінообслуговування населення в області на 2012-2016 роки у 2013 році.Мазур І.Р., Максимов Є.І.,

Боровик Г.Ф.
VI. Контрольна діяльність

за виконанням нормативно-правових актів:
Постанов Верховної ради України

- від 08 лютого 2012 року № 7161 «Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості».Указів Президента України:

- від 28 грудня 2012 року № 756 « Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості»;

- від 11 квітня 2012 року № 257/2012 «Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка»;

- від 21 січня 2013 року № 34/2013 «Питання організації та проведення заходів з відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі».Постанов, доручень та розпоряджень Кабінету Міністрів України

- доручень до протоколу за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф.Януковича від 11 листопада 2011 року;

- від 09 вересня 2009 року № 1110-р «Про затвердження плану заходів з розвитку ремісничої діяльності на період до 2015 року».

Розпоряджень голови обласної державної адміністрації:

- від 29 серпня 2012 року № 661 «Про проект програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2013-2017 роки»;

- від 26 грудня 2011 року № 830 «Про проект програми економічного, соціального та курортного розвитку Херсонської області на 2012 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2014 року»;

- від 15 липня 2011 року № 454 «Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення»;

- від 11 листопада 2011 року № 696 «Про закріплення показників моніторингу оцінки результатів діяльності обласної державної адміністрації та внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15 липня 2011 року № 454»;

- від 27 липня 2011 року № 484 «Про проект обласної програми поліпшення кінообслуговування в Херсонській області на 2012 – 2016 роки»;

- від 20 грудня 2010 року № 1042 «Про забезпечення реалізації завдань визначених стратегією економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року»;

- від 21 грудня 2012 року № 981 «Про проект програми комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності Херсонської області на 2013 – 2015 роки»;

- від 18 грудня 2012 року № 947 «Про проект програми запобігання і протидії корупції у Херсонській області на 2013 – 2015 роки»;

- від 18 грудня 2012 року № 946 «Про проект обласної програми з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та пошуку і впорядкування поховань жертв війни на 2013 – 2017 роки».


VII. Організація та проведення

обласних культурно-мистецьких заходів,

заходів спрямованих на реалізацію регіональних програм,

розвиток та збереження національних традицій та звичаїв, нематеріальної культурної спадщини, культур національних меншин, розвиток жанрів аматорського та професійного мистецтва.
Січень

Новорічно-різдвяна культурно-мистецька акція для дітей сільської місцевості «Різдвяні подорожі для тебе».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Різдвяні музичні зустрічі.Обласна філармонія, музичне училище,

училище культури
Березень

Відкриття обласного огляду художніх аматорських колективів «Мистецтво рідного села».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Обласний фестиваль учнів шкіл естетичного виховання «Херсонський первоцвіт».Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв

ХХ Фестиваль камерної та симфонічної музики «Амадеус».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна філармонія

Обласний тур Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України – 2013».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна бібліотека для дітей

Квітень

Творчий звіт художніх колективів обласного Палацу культури.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Палац культури

Обласний фестиваль-конкурс хореографічних колективів шкіл естетичного виховання «Таврійське розмаїття».Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв
Травень

ІІІ Міжнародний туристичний форум «Херсонщина – відпочинок, лікування, подорожі в екологічних умовах Таврії» (м. Скадовськ Херсонської обл.).Структурні підрозділи управління,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Відкритий фестиваль-конкурс військово-патріотичної пісні «Опалені війною».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури і туризму Горностаївської райдержадміністрації

Міжнародний конкурс Академічного Мистецтва Юних «VIVAT, musika!» (м. Нова Каховка).Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв,

відділ культури Новокаховського міськвиконкому

ХV Міжнародний фестиваль театральних прем’єр «Мельпомена Таврії».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

ХОАМДТ ім. М.Куліша,

академічний обласний театр ляльок

Фестиваль вокальної музики «Травневі зорі».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна філармонія

Обласний огляд аматорських театральних колективів «Театральна весна Херсонщини» (Голопристанський р-н).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

сектор культури Голопристанської райдержадміністрації

Обласний конкурс солістів-вокалістів ім. О.Петрусенко.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв

Обласний конкурс духових оркестрів «Сурми грають над Дніпром» (м. Каховка).Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв,

відділ культури і туризму Каховського міськвиконкому

Червень

Обласний конкурс дитячої та юнацької творчості «Екстрім» (с. Лазурне Скадовського району).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури Скадовської райдержадміністрації

Регіональний фестиваль-конкурс хорового виконавства «Чорнобаївський заспів» (на базі Білозерського району).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури Білозерської райдержадміністрації
Всеукраїнський фестиваль творчості дітей села «Селянські зірочки».

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури Генічеської райдержадміністрації

Святковий фінал І етапу обласної бібліотечної акції «П’ять сходинок до успіху: увімкни бібліотеку!»Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна бібліотека для дітей
Липень

Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Купальські зорі» (на базі Голопристанського району).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

сектор культури Голопристанської райдержадміністрації

ІІІ обласний конкурс бібліотечних волонтерських бригад в рамках акції «Читай – і стань успішним».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна бібліотека для дітей
Серпень

VІІ дитячий фестиваль бандуристів «Таврійські зустрічі» (на базі Голопристанського району).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний навчально-методичний центр культури і мистецтв,

сектор культури Голопристанської райдержадміністрації,

Голопристанський міськвиконком

Всеукраїнський фестиваль іноетнічних культур «Таврійська родина» (Генічеський район).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури Генічеської райдержадміністрації
Вересень

Фестиваль національних меншин «Дружба народів».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна філармонія
Жовтень

Урочисте відкриття театральних сезонів обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Куліша та академічного обласного театру ляльок.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади

Фестиваль виконавського мистецтва «Жовтневі гармонії».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласна філармонія

Міжнародний фестиваль аматорських кіно-, відеофільмів «Кінокімерія».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

КП «Кіновідеопрокат»

Регіональний фестиваль-конкурс авторських хореографічних творів «Верховинця степова криниця».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури і туризму Каховського міськвиконкому

Обласний фестиваль козацької пісні «Слобідський козачий круг».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури і туризму Новотроїцької райдержадміністрації
Листопад

Обласний конкурс «Пісенна веселка Херсонщини (Скадовський РБК).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділ культури Скадовської райдержадміністрації

Обласний конкурс учнів молодших класів шкіл естетичного виховання «Первоцвіт-дебют».Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв

Обласний фестиваль-конкурс «Зимові візерунки» (м. Генічеськ).Обласний навчально-методичний центр

культури і мистецтв
Грудень

Цикл заходів до новорічних свят:

- благодійні вистави, розважальні програми для дітей пільгової категорії в обласних закладах культури і мистецтв;

- новорічні розважальні кіно-програми, виставкові заходи тощо;

- участь творчих колективів у новорічному ярмарку та відкритті обласної новорічної ялинки.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Протягом року

Гастролі мистецьких та художніх колективів області в рамках акції «Майстри мистецтв – трудівникам села».

Проведення фольклорно-етнографічних експедицій в області.

Участь творчих колективів області у Міжнародних, Всеукраїнських фестивалях, конкурсах, оглядах, звітах та інших культурно-мистецьких заходах.Структурні підрозділи управління,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Березень-серпень

Участь у підготовці та проведенні заходів акції «Парад вишиванок».Відділи управління,

обласний Центр народної творчості,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Квітень-вересень

Презентація та кіно-показ стрічок українського виробництва.КП «Кіновідеопрокат»
VIII. Організація та відзначення

державних та професійних свят, ювілейних подій
Січень

Заходи до Дня Соборності та Свободи України.

Заходи до Дня вшанування пам’яті Героїв Крут.

- мітинг та покладання квітів до пам’ятних знаків за участю представників органів виконавської влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, релігійних конфесій;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення тематичних уроків;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення Дня відкритих дверей у музейних закладах області;

- тематичні кінопокази хронікально-документальних та художніх фільмів;

- проведення в культосвітніх закладах області просвітницьких тематичних заходів.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Лютий

Заходи до Дня захисника Вітчизни.

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

- мітинг та покладання квітів до пам’ятних знаків;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення тематичних уроків;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення тематичних екскурсій та заходів на базі експозиції обласного краєзнавчого музею;

- тематичні кінопокази хронікально-документальних та художніх фільмів;

- проведення в культосвітніх закладах області просвітницьких тематичних заходів.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Березень

Цикл заходів з нагоди відзначення річниці від дня народження Т.Г.Шевченка.

- мітинг та покладання квітів до погруддя Т.Г. Шевченка;

- обласний конкурс читців, присвячений пам’яті Т.Г. Шевченка;

- тематичні заходи обласних бібліотек в загальноосвітніх закладах міста та області;

- третій тур Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»

- кінопокази хронікально-документальних та художніх фільмів про життя Т.Г. Шевченка.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

структурні підрозділи управління,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Заходи до Міжнародного жіночого дня 8 березня.

- урочистості та святковий концерт до Міжнародного Жіночого дня.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Заходи до Дня визволення м. Херсона від фашистських загарбників.

- урочисте покладання квітів до могили Невідомого солдата;

- день відкритих дверей в музейних установах;

- тематичні кіно-покази для ветеранів війни та праці.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Цикл тематичних заходів, присвячених 95-річчю від дня народження О.Гончара «Олесь Гончар: сумління України».

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

ОУНБ ім. О.Гончара
Квітень

До Міжнародного Дня танцю.

Велика концертна програма з нагоди 50-ти річчя хореографічного відділу, 30-ти річчя ансамблю «Тронка» та 10-ти річчя ансамблю «Ексклюзив-Данс» Херсонського училища культури.Цикл заходів до річниці Чорнобильської трагедії.

- мітинг та покладання квітів до пам’ятних знаків;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення тематичних уроків;

- виставки фото-архівних документів;

- тематичні кінопокази хронікально-документальних фільмів;

- проведення в культосвітніх закладах області просвітницьких тематичних заходів.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів,

обласна організація ВГОІ «Союз Чорнобиль України» (за згодою)
Травень

Цикл культурно-мистецьких заходів з нагоди відзначення Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

- урочистості та святковий концерт;

- марш-парад духових оркестрів;

- виставкові заходи у музейних та бібліотечних закладах;

- тематичні кіно-покази для ветеранів війни та праці.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Цикл заходів до Шевченківських днів.

- мітинг та покладання квітів до погруддя Т.Г. Шевченка;

- тиждень національної культури.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Заходи до Міжнародного дня музеїв.

- ІХ міжнародна акція «Ніч у музеї»;

- день відкритих дверей.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні музеї

Урочистості до Всеукраїнського Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Центр народної творчості,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Червень

Благодійні культурно-мистецькі заходи до Міжнародного Дня захисту дітей.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Цикл заходів до Дня Скорботи.

- мітинг-реквієм та покладання квітів;

- тематичні кінопокази у ККЗ «Ювілейний»;

- тематичні книжкові виставки у бібліотечних закладах;

- день відкритих дверей в музейних установах.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Цикл заходів до Дня Конституції України.

- урочистості за участю представників органів виконавської влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій;

- мітинг та покладання квітів до погруддя Т.Г.Шевченка;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення уроків державності;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення Дня відкритих дверей у музейних закладах області;

- тематичні кінопокази хронікально-документальних фільмів;

- проведення в культосвітніх закладах області просвітницьких тематичних заходів, спрямованих на формування правової культури, поваги до Основного Закону України, отримання знань з історії становлення та розвитку вітчизняного конституційного права і діяльності видатних працівників у цій сфері.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Серпень

Цикл культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та Дню незалежності України.

- урочистості та святковий концерт за участю майстрів мистецтв і аматорських колективів;

- тематичні заходи до Дня Державного Прапора України;

- церемонія покладання квітів до погруддя Т.Г.Шевченка;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення Дня відкритих дверей у музейних закладах області;

- кінопокази хронікально-документальних та художніх фільмів.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
Вересень

Заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек.

Обласний фестиваль «Бібліотечна палітра Херсонщини».Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні бібліотечні заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Заходи до Дня українського кіно.

VIII Міжнародний фестиваль аматорського кіно «КІНОКІМЕРІЯ»Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

КП «Кіновідеопрокат»,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Культурно-мистецькі заходи у рамках святкування 235-ти річчя заснування м. Херсона.

Концертна програма з нагоди 30-ти річчя створення клубу ветеранів війни та праці «Патріот вітчизни» ім. генерала Жирнова.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Палац культури

Жовтень

Заходи до Дня визволення України від фашистських загарбників.

- урочистості за участю представників органів виконавської влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій;

- мітинг та покладання квітів до пам’ятних знаків;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення тематичних уроків;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення Дня відкритих дверей у музейних закладах області;

- тематичні кіно-покази для ветеранів війни та праці.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Заходи до Дня українського козацтва.

Обласний фестиваль козацької пісні «Слобідський козачий круг» (Новотроїцький ЦКД).Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи культури Цюрупинської та

Новотроїцької райдержадміністрацій
Листопад

Цикл заходів, присвячених пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

- мітинг та покладання квітів до пам’ятних знаків за участю представників органів виконавської влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, релігійних конфесій;

- оформлення в бібліотечних установах області книжково-ілюстративних виставок та тематичних полиць, проведення тематичних уроків;

- виставки фото-архівних документів;

- проведення Дня відкритих дверей у музейних закладах області;

- тематичні кіно-покази для мешканців міста та області.Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Урочистості та святковий концерт до Дня працівників сільського господарства.

Заходи до Дня Європейської культурної спадщини.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади

Концерт з нагоди 20-ти річчя творчої діяльності професійного колективу - джазового оркестру обласного Палацу культури

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласний Палац культури
Грудень

Урочистості та святковий концерт до Дня місцевого самоврядування.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади

Заходи до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

відділи (сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Протягом року

Проведення тематичних заходів по відзначенню ювілейних дат видатних українців та інших знаменних подій.

Участь творчих колективів в обласних ярмаркових заходах (за окремим планом).

Відділ по роботі із закладами культури і мистецтв,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів

Проведення благодійних акцій по обслуговуванню ветеранів Великої Вітчизняної війни та праці, малозабезпечених верств населення та ін.

Відділи управління,

обласні культурно-мистецькі заклади,

відділи(сектори) культури райдержадміністрацій

та міськвиконкомів
IX. Заходи, спрямовані на підтримку діяльності майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва,

організацію виставкової діяльності тощо:
Лютий

До 50-ти річчя від дня народження Херсонської художниці С.А.Білецької «Колір…Фактура…Настрій…».Березень

Виставка художнього музею ім. О.Шовкуненка «Нові надходження».Квітень

Виставка майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Херсонський Великдень» (м. Херсон).Травень

До 35-ти річчя художнього музею ім. О.Шовкуненка виставка класичного та радянського мистецтва «Метаморфози часу» - «Ніч в музеї №1».

Обмінні фотовиставки робіт членів обласних організацій національної Спілки фотохудожників України та пересувна виставка обласних організацій Національної Спілки фотохудожників України (за окремим графіком).

Виставка скульптури херсонських майстрів.Червень

Участь у Міжнародній виставці «Кіно Експо».Серпень

Обласна художня виставка до Дня Незалежності.

Участь у Всеукраїнській виставці майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Український сувенір» (м. Київ).

Жовтень

Обласна художня виставка робіт херсонських авторів до Дня художника.Листопад

Х звітна фотовиставка Херсонської обласної організації Національної спілки фотохудожників України «Південь – 2013».Грудень

Обласна різдвяна виставка творів херсонських художників.Протягом року

- виставки майстрів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва області;

- персональні виставки членів обласної організації Національної Спілки художників України та Національної спілки фотохудожників України;

- обслуговування сільського населення області пересувними виставками обласного краєзнавчого музею.


X. Організаційно-кадрова робота,

підвищення кваліфікації працівників галузі
Протягом року

Підготовка пропозицій щодо встановлення обласних стипендій в галузі культури та мистецтв, забезпечення їх виплати.

Присудження щорічної обласної літературної премії ім. М.Куліша.

Відділи управління,

обласне відділення НСПУ

- Семінар для керівників районних державних адміністрацій, міських рад та директорів централізованих бібліотечних систем області за участю представників програми «Бібліоміст» Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів «IREX»;

- Творча майстерня директорів ЦБС області «Бібліотека і краєзнавство: новий час і вимір»;

- Проблемно-орієнтовне навчання директорів ЦБС області «Право інтелектуальної власності»;

- Скайп-конференція для бібліотек області «Бібліотека – громаді, громада – бібліотеці».

(згідно плану ОУНБ ім.. О.Гончара)

Обласний семінар-практикум для працівників юнацьких структурних підрозділів ЦБС області «Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху сучасної бібліотеки для молоді».(згідно плану обласної бібліотеки для юнацтва

ім.. Б.Лавреньова)

Обласні семінари-практикуми та творчі лабораторії керівників аматорських художніх колективів за жанрами.(згідно плану обласного Центру народної творчості)

Всеукраїнський науково-методичний семінар керівників хореографічних колективів на базі Херсонського державного університету за участю Всеукраїнської хореографічної спілки «Збереження та розвиток народно-сценічного танцю регіонів України».

Спецтренінги, семінари для працівників дитячих бібліотек за координаційним планом та окремими програмами.

(згідно плану обласної дитячої бібліотеки)

Протягом року

Проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями управління покладених на них обов’язків і завдань.(згідно плану облдержадміністрації)

Проведення курсів підвищення кваліфікації для викладачів шкіл естетичного виховання області.

Робота лекторію «Історії та теорія образотворчого мистецтва» на основі колекції обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка.

Майстер-класи майстрів мистецтв та провідних фахівців України.

Семінари-практикуми, науково-практичні конференції, творчі лабораторії для фахівців шкіл естетичного виховання

(згідно плану обласного навчально-методичного центру

культури і мистецтв)

XIII. Рекламно-видавнича діяльність
Підготувати та видати:

- методико-бібліографічні видання на допомогу працівникам бібліотечних установ;

- альманах для працівників клубних установ «Культура - це ми»;

- літературно-художній альманах «Степ»;

- книгу «Херсонський театр. Сторінки історії»;

- методичні розробки для викладачів шкіл естетичного виховання області;- рекламну та поліграфічну продукцію до визначних подій, ювілейних дат творчих особистостей, колективів, установ тощо.


скачать файлСмотрите также:
Планробот и управління культури Херсонської обласної державної адміністрації на 2013 рік затверджено
321.74kb.
Управління капітального будівництва Херсонської обласної державної адміністрації
390.25kb.
Звіт про проведення фізкультурно-масових і спортивних заходів Управління з питань фізичної культури та спорту Донецької обласної державної адміністрації на тиждень з 06. 01. до 12. 01. 2014 року Олімпійські види спорту
73.51kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації
82.19kb.
Затверджено наказ відділу освіти райдержадміністрації від 04. 12
876.78kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 28. 02. 2013 №116 Про регіональний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних
707.5kb.
Розпорядження голови путивльської районної державної адміністрації
22.51kb.
Управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека Хроніка культурного життя області
114.68kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18. 03. 2013 №75/2013-р
131.21kb.
План роботи управління освіти хмельницької міської ради на І півріччя 2013 року план
588.34kb.
Тернопільська обласна державна адміністрація розпорядження голови обласної державної адміністрації
54.76kb.
Україна управління освіти І науки одеської обласної державної адміністрації одеський обласний інститут удосконалення вчителів
90.09kb.