vesnat.ru страница 1
скачать файл
ВПЛИВ ДІЯННЯ У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ НА КОГНІТИВНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ
Кондратенко Лариса Олександрівна

Lorusz@ukr.net

Особливості когнітивного розвитку дітей завжди стояли центрі досліджень науковців, які цікавились проблемами дитячої психології, бо саме від здатності дитини пізнавати світ залежала її спроможність жити у цьому світі. У фундаментальних творах Л.С.Виготського, Ж.Піаже, Е.Еріксона та багатьох інших їхніх послідовників та опонентів переконливо доводилось, що когнітивний розвиток неможливий без взаємодії зі світом (середовищем, соціумом,всесвітом) та діяння у цьому світі.Однак на межі ХХ і ХХІ століття у системі розвитку пізнавальних структур дитини пройшла кардинальна зміна – когнітивні структури почали формуватися у зіткненні дитини з двома світами – реальним та комп'ютерним, віртуальним. Звичайно – елементи створення "іншого" світу існували завжди, але цей світ ніколи не виходив за межі "уявного", не ставав частиною повсякденного життя багатьох дітей, він міг бути реальністю "для одного" (фантазування, мрії), але не для всіх. До того ж цей світ мрій ніколи не бував повністю відрізаним від світу реального, він співіснував з ним, входив у нього . Так знаменитий герой Сервантеса вносив свої фантазії у повсякденне життя сучасної йому Іспанії, він маніпулював уявними реальностями, але в реальному середовищі. Кіно і телебачення зробили певний крок до більш сильного змішування реального і вигаданого, однак глядач ніколи не переступав межі між діянням в реальності та фантазуванням в ірреальності. Тільки комп'ютерні технології дозволили маніпулювати ірреальним в ірреальному коли діяння не співпадає із дією. Гравець в комп'ютерну гру маніпулює клавіатурою, мишкою та джойстиком, а наслідком його маніпуляцій виступає дія "в середині" гри. Світ реальний та ірреальний почали існувати поряд, кожен в своєму вимірі. Діяння в ірреальному часі і просторі, які не є насправді ні часом , ні простором, бо будь-яка багатовимірність екрану не дає дійсного простору, це звичайний двомірний простір у квазітривимірному вигляді. Діяння у такому спотвореному просторі не може не викликати змін у просторових здатностях тих, хто занадто часто занурюється у віртуальну реальність.

Докладного вивчення потребують і проблеми сприймання та аналізу текстів представлених у комп'ютерних варіантах і немає різниці зчитується цей текст з монітору або екрану. І у першому і у другому випадку цілісний текст перестає бути єдністю, а розпадається на окремі сторінки і для того, щоб просто "перегорнути листки" такої "екранної " книги потрібно здійснити цілий ряд операцій, при чому не завжди технічно можливо порівняти одночасно зміст кількох сторінок одного автора, і вже абсолютно неможливо кількох книг різних авторів. Тому процес синтезу отримуваних у процесі читання відомостей стає більш складним і вимагає додаткових інтелектуальних зусиль. Одночасно, при роботі з екранними книгами починає діяти механізми використання можливостей, що закладені в комп'ютерну пошукову систему, яка здійснює аналіз тексту не за внутрішнім його змістом, а за формальними характеристиками, графічною формою, образом лексеми. Знак перестає бути носієм змісту. Практично це все одно, що оцінювати художню цінність скульптури за хімічними показниками мармуру з якого вона зроблена. Орієнтуючись на можливості системи, звикаючи до неї, користувачі комп’ютера переносять засвоєну схему пошуку інформації у повсякденне життя. По суті здобування інформації підмінюється її механічним пошуком.
скачать файлСмотрите также:
Особливості когнітивного розвитку дітей завжди стояли центрі досліджень науковців, які цікавились проблемами дитячої психології, бо саме від здатності дитини пізнавати світ залежала її спроможність жити у цьому світі
23.24kb.
Психологічний супровід впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”
1019.34kb.
Мурованокуриловецький районний будинок дитячої та юнацької творчості серветник Василь Григорович Роль шахів І шашок у розвитку творчих здібностей дитини
316.26kb.
Одним із важливих напрямів сучасних науково-методичних досліджень у галузі спеціальної психології та корекційної педагогіки є вдосконалення психолого-педагогічної допомоги дітям, які мають психофізичні вади
140.16kb.
Програма «Інформатизація та комп‘ютеризація закладів освіти Вільнянського району на 2007-2010 роки»
177.04kb.
2. закономірності, принципи І фактори розміщення продуктивних сил
446kb.
Комплексна діагностика психологічної готовності дітей
40.39kb.
Вода це колиска життя, адже саме у ній воно виникло і саме завдяки їй існує
84.27kb.
Дуже часто після закінчення школи дитина (а точніше, вже доросла людина) стоїть перед вибором: «А куди далі?». І не завжди можна зробити правильний вибір. Батьки завжди хочуть для своїх дітей тільки найкращого, й природно
107.8kb.
Теоретичний матеріал до практичного заняття на тему: «Гра як засіб розвитку та виховання дітей у гпд»
138.38kb.
Зорі, їх утворення, розвиток і види
108.31kb.
Загальна характеристика роботи актуальність теми дисертаційного дослідження
337.73kb.