vesnat.ru страница 1
скачать файлКАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

Орієнтовне календарне планування змісту уроків з інтегрованого курсу «Мистецтво»

5 клас 70 годин (2 години на тиждень)ЛЮДМИЛА МАСОЛ, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, м. Київтижня

Зміст
І семестр Види мистецтва
Походження мистецтва

1

Як виникло музичне мистецтво.

Виникнення музики, танців, музичних інструментів. СОМ: наскельні малюнки. ^

СММ: О. Мессіан, п’єса «Екзотичні птахії».

ХТД: 0.,Янушкевич «Веселкова пісня».

П: гармонія

Як виникло образотворче мистецтво.

Виникнення графіки, живопису, скульптури. СОМ: наскельні малюнки.

ХТД: малювання тварини, що спинилась на мить, тривожно вслухаючись у шерхіт листя (кольорові олівці).

П: художній образ

2

Музичне мистецтво стародавніх культур і цивілізацій.

Музичне мистецтво стародавнього Єгипту (арфа), Греції (ліра, кіфара, сиринга — флейта Пана), слов’ян (пастуший ріг, гудок).

Образотворче мистецтво стародавніх культур і цивілізацій.

Архітектура, скульптура, стародавніх Єгипту і Греції (оглядово).

Античні мистецькі традиції Причорномор’я.


Шкільний Світ

2013 вересень, № 17 (673)Продовженнятижня

ЗмістСММ: К. Сенс-Санс. Акваріум (4 арфи і хор); К.Дебюссі. Флейта Пана, М.Скорик. Мелодія (флейта).

СОМ: М. Провенцале «Орфей і звірі», зображення інструментів: арфи , ліри, кіфари, флейти Пана; пастушого рогу, гудка (сішка).

ХТД: М. Леонтович. Канон.

11: канон.

Мистецький проект «Міфи Еллади про музику»

Трипільська культура.

СОМ: архітектура і скульптура Давнього Єгипту, Давньої Греції, трипільська кераміка ХТД: варіант 1 — малювання бінокпевиднос посуди­ни трипільської культури, декорування орнаментом — рослинним або зооморфним; варіант 2 — малювання старовинних музичних інструментів (сопілка, ріг), декорування орнаментом.

11: символіка, кераміка, стилізація Мистецький про­ект «Античне мистецтво Причорномор’я»

Розділ І. Народне і професійне мистецтво
Одвічні ритми мистецтва

3

Календарно-обрядові пісиі.

Ритм. Куплетна форма.

СОМ: І. Гончар «Веснянка», О. Ларіонова «Масля­на», І. Сардак «Той, що веснянки співає», І. Сшлоздра «Подоляночка», О. Андрушснко «Дідух»

СММ: І. Шамо «Ятранські ігри» (Заспів^ № 11 «Тирлич, тирлич»).

ХТД: мотиви українських народних пісень «Вийшли в поле косарі», «Женчичок-бренчичок», «ІГшсмш- ночка».

ПМ: В. Верховинець.

П: ритм, мотив

Орпа ментальні могиви.

Види орнаментів (рослинний, геометричний, змішаний).

СОМ: рослинний, геометричний, мішаний орна­менти.

ХТД: виконання орнамекгу в стриці (аплікація). П: орнамент; рапорт, мотив
Прикрашаєм» побут

4

Пісні ролииного життя.

Родинні та побутові пісні (колискові, ліричні, жартівливі, сатиричні). Весільний обряд як театралізоване дійство, синтез мистецтв.

СОМ: Л. Дуб «Древо життя», Е. Контратович «Весілля на Верховині», І. Гончар «Весільний, обряд на Одещині», М. Білас «Лебеді материнства», І. Сю- лоздра «Українська пісня».

СММ: К. Стеценко «Вечірня пісня», К.Дебюссі «Колискова слоника» із сюїти «Дитячий куточок», українські родинно-побутові пісні.

ПМ: К. Стеценко.

[І: форма

Декоративно-ужиткове мистецтво.

Орнаментальне оздоблення ужиткових речей. Види орнаменту: стрічковий, сітчастий, у замкнутій формі.

СОМ: твори декоративно-ужиткового мистецтва,

: оздоблені різними орнаментами.

ХІД: виконання орнаментального оздоблення виробу у замкненій формі (техніка за вибором учня): варіант 1 — ковдри (у прямокутнику); варіант 2 — хустини (у квадраті).

11. декоративно-ужиткове мистецтво, витинанка. Мистецький проект «Декоративно-ужиткове ми­стецтво краю»
Чарівні візерувкя

5

Народні тиць

Танці різних народів: гопак, козачок, коломийка тощо (українські), полонез, краков’як, мазурка (польські), полька (чеський), кадриль, хоровод (російські), фламенко (іспанський)

СММ: Ф. Шопен «Мазурка № 50», «Полонез Ля мажор», «Краков’як. Велике концертне рондо для фортепіано з оркестром».

СОМ: світлини виконавців танців народів світу,

І. Рєпів «Гопак», М. Романишии «Свято».

ХТД: народна нісня-танок «Чеська полька».

ПМ: Ф. Шопен.

Мистецький проект «Танці народів світу»

Традиції народного малювання.

Народний розпис. Петриківський розпис. Симетрична і асиметрична композиція.

СОМ: О. Дзень «Свято врожаю», твори Г. Собачко- ШоСтак, К. Білокур, М. Приймаченко, М. Тимченко. ХТД: створення декоративної композиції «Кіт Баюн»

(гуаш).

П: симетрія, асиметрія


О

Музика

9 (63), вересень 2013

Продовженнятижня

ЗмістЗолоті руки майстрів

6

Народні музичні інструменти. Українські народні інструменти, інструменти поширені у світі: кобза, волинка, скрипка, гітара.

Оркестр народних інструментів.

СММ: музика у виконанні оркестру народних інструментів, М. Лисенко «Думка-шумка».

ХТД: В. Лепешко «Кобзарська слава».

Мистецький проект «Музичні інструменти українського народу»

Народна іграшка.

Матеріали виготовлення іграшок. Іграшки-обереги. Лялька-берегиня.

СОМ: зразки народних іграшок різних народів із різних матеріалів.

ХТД: (колективна робота) створення композиції «Сорочинський ярмарок» (пластилін)
Мистецький дивосвіт

7

Східні мелодії.

Арабський, індійський танці.

Фома рондо.

СММ: Р. Шуман «Арабески», Л. Дичко «Українські писанки»

СОМ: східний (арабеска) і український орнаменти. ХТД: Індійська пісня-танець «Куммі».

СММ: Л. Мінкус «Індійський танець»і з балету «Баядерка».

П: пластика, пластична інтонація, імпровізація

Чарівні арабески.

Східні орнаменти (арабески) і старослов’янська в’язь (бігунок).

СОМ: зразки арабесок.

ХТД: створення ескізів арабесок для східного килима, посуду, одягу (графічні матеріали).

П: арабеска.

Мистецький проект «Міні-конкурс «Арабеска»

Розділ II. Професійне мистецтво
Музичні та графічні інтонації

8

Вокальна музика.

Музична інтонація. Мелодія. Вокаліз.

СОМ: Г. ван Хонтхорст «Концерт», Ж. А. Ватто «Пісня кохання», К. Віньйон «Юний співак». СММ: Р. Глієр. Концерт для голосу з оркестром. ХТД: І. Кириліна «Співають діти».

П: інтонація, мелодія, вокаліз

Мелодія лінії.

Графіка: засоби виразності (лінія, штрих, крапка, пляма). Види графіки: за способом виконання (оригінальна, друкована), за призначенням (стан­кова, книжкова, газетно-журнальна, промислова, плакат).

ХТД: створення графічних композицій за допомогою різних за характером ліній «Осінній буревій», «Тихий листопад» (чорна кулькова ручка).

П: графіка, гравюра
Краса в різноманітті

9

Співочі голоси.

Голоси: тенор, баритон, бас, сопрано, мецо-сопрано, контральто, дискант. Всесвітньовідомі співаки. Штрихи в музиці.

СОМ: світлини видатних оперних співаків України, світу.

СКМ: «Каллас назавжди», «Повернення Батерф­ляй».

ХТД: (колективна робота в групах) створення вокаль­них образів героїв казки «Колобок» (добір голосів, штрихів, регістрів тощо).

П: речитатив

У країні штрихів і світлотіні.

Штрихи в образотворчому мистецтві. Світлотінь. Книжкова ілюстрація.

СОМ: Я. Гніздовський «Вітер», С. Конончук. Ілюстрації до казки «Колобок», Г. Якутович. Ілюстрація до роману «Захар Беркут», В. Лопата. Ілюстрація до «Слова про Ігорів похід».

ХТД: виконання графічної композиції «Ведмеді на півночі» (граттаж).

Пі світлотінь, ілюстрація, штрих
Високе мистецтво духовності

10

Хорова музика.

Духовна (церковна) і світська хорова музика. Хормей­стер.

СММ: «Херувимська» А.Веделя, «Херувимська»

Д. Бортнянського.

ПМ: Д. Бортнянський.

П: хор, а капела, унісон ‘

Виразність силуету.

Контур. Контраст.

СОМ: силуети архітектурних споруд, Г. Нарбут «Осінь».

ХТД: придумати й намалювати плакат, присвячений охороні пам’яток духовної культури (акварель).

П: силует, контур, контраст
Шкільний

Світ

2013

вересень, 17 (673)

Продовження


тижня

ЗмістПалітра тембрів і симфонія кольорів

11

Тембри музичних інструментів. Групи інструментів за способом видобування звуків: струнні, духові, ударні. Клавішні інструменти (піаніно, рояль).

СММ: М. Мусоргський «Старий замок», «Лимозь- кий ринок», «Богатирські ворота. У стольному граді Києві» з циклу «Картинки з виставки»

(для фортепіано та в оркестровці для симфонічного оркестру М. Равеля).

СОМ: В. Гартман «Богатирські ворота» (ескіз).

ХТД: Б. Савельєв «Різнокольорова гра»; створення ілюстрацій до пісні. Створення звукових композицій «Гроза», «Діалог», «Похід» (колективна робота).

П: тембр

Живопис.

Види живопису (станковий, монументальний, декораційний, мініатюра). Колір. Ахроматичні й хроматичні, основні й похідні кольори.

СОМ: зразки різних видів живопису.

ХТД: створення композиції «Старий замок» за музикою М. Мусоргського (в оригіналі для фортепіано і в оркестровці М. Равеля): варіант 1 — в ахроматичній гамі; варіант 2 — у хроматичній гамі (техніка за вибором учня).

П: живопис, гама
Контрасти та відтінки

12

Симфонічний оркестр.

Групи інструментів симфонічного оркестру. Диригент. Форма варіацій.

СММ: Б. Бріттен «Путівник по оркестру для молоді». ХТД: гра «Знавець оркестру».

П: партитура, варіації

Колорит.

Холодний і теплий колорит.

СОМ: Й. Бокшай «Осінній парк», «Зимовий пейзаж»; Л. Годунова «Натюрморт з коником»; М. Глущенко «Зимовий натюрморт».

ХТД: створення натюрморту (акварель): варіант 1 — «Зажурливий» (у холодній кольоровій гамі); варіант 2 — «Радісний» (у теплій кольоровій гамі.

П: колорит, тон

13

Симфонічний оркестр (продовження).

Фуга.

СОМ: П. Пікассо «Варіації на тему «Голуб миру». СММ: Б. Брітген «Путівник по оркестру для молоді» (продовження).

ХТД: В. Ільїн «Пісенька про веселий час».

СКМ: «Королівство повного місяця»

Між контрастом і нюансом. Наближений (нюанс- ний) і контрастний колорит. Відтінки кольору — розбіл, затемнення, додавання до основного інших кольорів.

СОМ: М. Глущенко «Зимовий вечір».

ХТД: малювання рибки — Морської Царівни (гуаш): варіант 1 — у наближеному колориті; варіант 2 — у контрастному колориті.

П: нюанс
Секрети фактури

14

Духовий оркестр.

Музика для духового оркестру.

СММ: марші В. Агапкін «Прощання слов’янки», «Козацька слава» у виконанні духового оркестру; Дж. Верді «Тріумфальний марш» з опери «Аїда». ХТД: виконання партитури маршу, гра «Диригент оркестру».

П: духовий оркестр, марш, туш, фактура

Скульптура: пластичність і виразність форм.

Художня мова скульптури (об’ємна форма, фактура). Види скульптури за формою (кругла, рельєф), за змістом і призначенням (монументальна, станкова, декоративна, дрібна пластика).

СОМ: зразки скульптури.

ХТД: створення фігури відважного спортсмена — сноубордиста (пластилін).

ПМ: Й. Пінзель.

П: скульптура, рельєф
Мистецький дивосвіт

15

Музичні мандрівки на Схід.

Музика й музичні інструменти Індії, Китаю тощо. СММ: К. Дебюссі Симфонічна поема «Пагоди». ХТД: китайська народна пісня «Дощові краплі» П: цинь, ситар

Музика, що застигла у камені.

Архітектура. Архітектура Сходу (пагоди). Взаємодія мистецтв: архітектура і монументальна декоративна скульптура.

Види рельєфу (барельєф, горельєф).

СОМ: зразки східної архітектури, видів рельєфу. ХТД: створення декоративного рельєфного панно «Дракоша — символ східного календаря» (пластилін). П: архітектура, барельєф, горельєф

16

Узагальнення (Перевір себе)
4

Музика

9 (63), вересень 2013

Продовженнятижня

Зміст
II семестр Синтез і взаємодія мистецтв
Коли всі мистецтва разом

17

Взаємодія музики і літератури.

Інтонація (музична і поетична). Програмна музика. СММ: Й. Штраус. Вальс «Казки Віденського лісу»;

М. Римський-Корсаков сюїфонічна сюїта «Шехераза- да» (теми Щехеразади і Шахріяра, «Синдбад-морепла- вець», «Багдадське свято»).

СОМ: Л. Бакст «Хан Шахріар», мініатюра «Шехера- зада».

ХТД: М. Магомаєв «Шехеразада».

П: сюїта

Література і візуальні образи.

Книжкова ілюстрація. Шрифти.

СОМ: книжкові ілюстрації, шрифти.

ХТД: варіант 1 — створення буквиці до улюбленої казки з використанням українських орнаментальних мотивів; варіант 2 — малювання ініціалу свого імені (техніка за виборем учня).

П: заставка, кінцівка, ініціал, мініатюра
Цирк — мистецтво, сповнене радості

18

Музика в цирковій виставі.

Естрадно-духовий оркестр, біг-бенд.

СОМ: Ю. Горбачов «Клоун на коні», М. Шагал «Великий цирк».

СММ: І. Дунаєвський «Марш» із к/ф «Цирк»; І. Каль- ман Арія Містера Ікс з оперети «Принцеса цирку». ХТД: австрійська народна пісня «Цирк приїхав».

П: біг-бенд, трюк, цирк

Запрошуємо на циркову виставу.

Особливості споруди цирку. Циркове мистецтво в живописі.

СОМ: Ж. Сьора «Цирк», П. Пікассо «Дівчинка на кулі», «Родина комедіантів».

ХТД: створення запрошення на циркову виставу (змішана техніка: аплікація, графічні матеріали). П: амфітеатр, балкон.

Мистецький проект «Цирк»
У царстві Мельпомени

19

Музика і драматичний театр.

Види театру. Персонажі італійської комедії дель арте. СОМ: П. Сезанн «П’єро і Арлекін», Лж. Феретгі «Арлекін і Коломбіна».

ПМ: Р. Шуман.

СММ: Р. Шуман «П’єро», «Арлекін», «Панталоне і Коломбіна» з циклу «Карнавал».

П: атрибут, бельетаж, партер, театр

Театральна афіша повідомляє.

Художні особливості афіші.

СОМ: зразки театральних афіш.

ХТД: створення афіші до вистави театру юного глядача (змішана техніка: гуаш, графічні матеріали).

Гра «Озвуч картину» (робота в парах).

П: афіша.

Мистецький проект «Репертуар дитячих театрів»
На сцені лялькового театру

20

Ляльковий театр.

Популярні герої лялькових театрів свіїу (Пульчинела, Панч, Петрушка тощо). Вертеп — український ляльковий театр.

СОМ: будівлі лялькових театрів.

СММ: І. Стравінський, сюїта з балету «Петрушка».

І картина.

ХТД: придумати музично-фантастичну історію за картиною В. Аба-Новака «Лялькова вистава».

П: вертеп, інтермедія, театр ляльок

Мистецтво створення ляльки.

Види театральних ляльок: пальчикові, рукавичні, тростинні, планшетні, маріонетки, «живі» ляльки- велетні.

СОМ: зразки театральних ляльок, А. Моїсеєнко «Ляльковод», Б. Берлі «Театр», В. Гвоздьов «Май­стер-лялькар».

ХТД: (групова робота) виготовлення театральних ляльок: варіант 1 — рукавичних за образами балету І.Стравінського «Петрушка»; варіант 2 — з різних матеріалів (тканина, хутро, нитки та ін.).

П: маріонетка, реквізит
У музичному театрі

21

На оперній сцені.

Синтез мистецтв в оперні.

СММ: С. Гулак-Артемовський, опера «Запорожець за Дунаєм» (фрагменти).

ПМ: С. Гулак-Артемовський.

П: арія, лібрето, опера, увертюра

Споруди й інтер’єри театрів.

СОМ: світлини екстер’єрів та інтер’єрів музичних театрів світу.

ХТД: створення ескізів світильників для інтер’єру сучасного музичного театру (графічні матеріали). П: екстер’єр, інтер’єр, ложа, фойє.

Мистецький проект «Архітектура театру»
Шкільний

Світ

2013

вересень, № 17 (673)
Продовженнятижня

ЗмістБарви хореографії та сценографії

22

Там, де панує рух.

Пластична інтонація. Менует. Вальс. Балет.

СММ: В. Моцарт «Менует» з «Маленької нічної серенади»; П. Чайковський балет «Лебедине озеро» (фрагменти). '

СОМ: Ж.С. ле Чирк «Менует»; 0. Ренуар «Міський танець», «Сільський танець»; Дж. Тьєполо «Міський бал», Е. Дега «Блакитні танцівниці», «Маленька танцівниця».

ХТД: А. Житкевич «Під звуки вальсу».

П: адажіо, балет, кордебалет, па-де-де, хореографія

Магія кольору й світла

Сценографія. Театрально-декораційне мистецтво: декорації, художнє освітлення, театральний костюм. СОМ: ескізи театральних костюмів Л. Бакста,

0. Екстер, А. Петрицького, К. Лакруа.

ХТД: створення ескізу декорації до балету «Лебедине озеро» (колаж).

П: декорація, сценографія Мистецький проект «Лебедине озеро»
Наймолодша муза

23

Музика в кіно.

Мистецтво кінематографу.

СММ: Г. Гладков «Сінема» з к/ф «Людина з бульвару Капуцинів».

СКМ:. «Звуки музики» (фрагменти).

ХТД: Р. Роджерс «До, ре, мі» з к/ф «Звуки му­зики».

Створення сценарію короткометражного кінофільму про музику за сюжетом картини, створення ескізів кінообразів музикантів (робота в групах).

П: кіномистецтво, мюзикл

Художник у кіно.

Види кіно: ігрове, документальне, анімаційне кіно. Художник у кіно.

СКМ: «Пригоди Буратіно» (фрагменти).

ХТД: (колективна робота) створення образів героїв к/ф «Пригоди Буратіно» (техніка за вибором учня). Мистецький проект «Образ митця в кінематографі»

24

Образи анімації.

Мистецтво мультиплікації. Український козацький серіал.

Музика в мультфільмах.

СКМ: фрагменти м/ф «Про козаків», «Острів скарбів».

її: квест, мультиплікація

Як створюється мультфільм.

Художник-мультиплікатор.

ХТД: (колективна робота) створення сценарію та ма­лювання «розкадровки» мультфільму про шкільне життя (змішана технік: гуаш, графічні матеріали). П: кадр.

Мистецький проект «Парк героїв української анімації»
Ансамбль: у єдності — гармонія

24

Музичні та хореографічні ансамблі.

Вокальні, інструментальні, вокально-інструментальні ансамблі. Хореографічні ансамблі, ансамблі пісні і танцю.

СММ: 0. Шевченко «Старенький трамвай» (ансамбль «Піккардійська терція»); А. Пьяцолла «Лібертанго»

(у виконанні різними ансамблями); С. Сабадаш «Марічка» (ансамбль пісні і танцю).

ХТД: Р. Паулс «Золоте весілля».

СОМ: А. Менцель «Концерт у Сан-Сусі».

П: віртуоз, естрадний танець

Архітектурний ансамбль.

Синтез мистецтв в архітектурному ансамблі.

СОМ: зразки архітектурних ансамблів (Почаївської Лаври, Кам’янець-Подільської фортеці), Дж. А. Кана- летго Площа Святого Марка; вітражі Страсбурзького собору.

ХТД: створення імітації віїража «Смачний натюр­морт» для шкільного кафе (аплікація).

П: ансамбль, вітраж,

25

Музика свят і розваг.

«Легка» музика. Музичні шоу.

СОМ: П. Ренуар «Дівчата за фортепіано»; Дж. Берніні Фонтани «Тритон», «Треві».

СММ: Г. Гендель «Музика на воді» — сюїта № 2 Ре- мажор; 0. Респігі «Фонтани Риму».

ПМ: Г. Ф. Гендель,

Пі шоу

Садово-паркове мистецтво.

Парк як синтез архітектури, скульптури, ландшафту. Різновиди парків (регулярний, пейзажний).

СОМ: світлини парків (Версаль, Петергоф, Софіївка). ХТД: створення фонтану «Юний кентавр» для при­крашання парку (пластилін).

П: садово-паркове мистецтво


Музика

9 (63), вересень 2013


Закінчення


1 ижни

Зміст

''V**

26

Карнавал

Венеціанський, Бразильський та інші карна­вали. Синтез мистецтв на карнаваїгі. Музика на карнавалі.

СММ: Н. Паганіні «Венеціанський карна­вал», Ж. Б. Арбан «Карнавалу Венеції»; С. Абреу «Бразильським карнавал», пісня «Бразильсіжин карнавал» (дитячий ащрамбпь) «Дельфін».

П: карнавал, самба

Карнавальні костюми і маски.

Кариавальншї грим.

СОМ: гарнавадьш маски, костюми, грим.

ХТД: створення маски «Чарівна незнайомка» (дня дівчжг), «Відважний лицар» (для хлояців) (колаж). \* • ' П: маска, грим
Час иомтнік птарюс красу

27

Телебачення — погляд у світ.

Телебачення: снетез мистецтва і технічних досжпень. Особливості художввюї ікни телебачення. Естрадна музика. Естраднвчжмфонічний оркестр.

СММ: «Жайворсток» (оркестр П. Моріа).

ХТД: Б. Стєпавеимо «Веселка».

Ш: мдесжлш, естрада, телебачення

Дизайн.

Дизайнер. Види дизайну. Дизайн телестудій. Комп'ютерна графіка. Логотип, піктограма.

СОМ: зразки різних видів дизайну, логотипів, шклограм

ХІД: (колективна робота): варіант І — створен­ня заставки до телепередачі «У світі тваряя»; варіант 2 — створення веселої карти зоопарку з піктограмами і логотипами (техніка за вибором учнів).

П: дизайн, доплив, піктограма.

Мистецький гцгоект: «Телебачення»

28

Електронна музкка.

Електронні музичні інструменти.

Синтезатор.

СММ: М. Мусоргський «Гнеш», «Баба-Яга», «Старий замок» з циклу «Картинки з виставки» (у виконанні Ісао Томіта).

ХІД: В. Шаповалені® «Про що мріє аешіенятко».

електронна музика

Іасшпт.

Види інсталяцій.

СОМ: світив інсталяцій.

ХТД: створення інсталяції з головним героєм Мишеням із пісні (колаж). Орієнтовні теми: «Мрію стати зіркою», «Мрію стати непереможним», «Мрію побачити весь світ».

П:їнсташннх
Мистецький дквоевп

29

Східний музичний гаїр.

Амплуа, юстюми, маски, грим акторів східного театру.

СОМ: актори східного театру.

СММ: 1. Сфавшсмий «Китайський марш», «Арія Солов’я» з овери «Соловей».

ХІД: Ю. Шевченко «Зелене слоненя». Гра-пантоміма «Амплуа».

П: амплуа

Кіно і цирк Сходу.

Індійський Бояівуд. Японське аніме. Китайський цирк.

СЖМ: «Зіта і Гіжа», «Мільйонер із трущоб» (фраг­менти}

ХТД: (робота в парах) створення ескізу ширми з рослинними мотивами та образами фантастичних декоративних птахів для китайської опери (техніка за виборам учня).

Л: комікс

30

Узагальнення (Перевір себе)
31

Презентації мистецьких проектів {індивідуальних, групових, колективних)Резервній час (8 годин)

Скорочення: СММ; СОМ; СЖМ сприймання музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, кіно­мистецтва; ХТД—художш*>творча діяльність; ПМ—портрет митця; П—поняття (словник).

ш

Дияаікіїїдосишіяега видань

А роздав «еВераЬ яа «лягамкухітіахосп / ІІашіаодажіїзавіадііяатьІііямя^ш
скачать файлСмотрите также:
Людмила масол
414.45kb.
Еременко Людмила Ивановна
14.09kb.
Можно ли вырастить кролика в условиях городской квартиры?
52.56kb.
Серафимова Людмила Євгенівна, на підставі рішення
26.79kb.
Чистобаева людмила Владимировна Художественное осмысление конфликтов и противоречии общественной жизни в русской сатире 20 30-х годов и формирование соответствующих жанров в северо-кавказских (адыгских)
230.79kb.
Урок игра в 5 классе Гришанова Людмила Васильевна
66.44kb.
Конкурс «Из жизни Ушакова»
57.81kb.
Конференция юных журналистов
44.7kb.
В спбгу вручили именные премии А. Собчака
248.35kb.
Провела Гайдай Людмила Вікторівна Тема : Тварини – частина живої природи Мета
103.78kb.
Баженова Лариса Іванівна золота медаль Кривуляка Антоніна Никифорівна золота медаль Бартош Віра Павлівна срібна медаль 1957
40.58kb.
Булавка Людмила Алексеевна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Российского института культурологи
650.46kb.