vesnat.ru
Работа с кислотами и щелочами различной концентрации требует осторожности и максимального внимания, особенно при нагревании. Попадая на кожу или глаза, эти вещества способны вызывать серьезные поражения
Ожоги концентрированными кислотами очень болезненны, сопровождаются трудно заживающими ранами и оставляют рубцы. Разрушению также могут подвергнуться одежда и обувь
31.28kb.
Биохимия как наука, её разделы и задачи. Предмет биохимии, методы исследова­ния, применяемые в биохимии. Место биохимии среди других наук, её взаимосвязь с химическими, медицинскими и фармацевтическими науками
Строение белков. Аминокислоты, входящие в состав белков, их строение и свойства. Пептидная связь. Первичная структура белков, зависимость биологических свойств белков от первичной структуры, видовая специфичность первичной структуры белков
114.21kb.
Форполимеры на основе простых и сложных полиэфиров
Форполимеры уретановые ску-пфл-100, ску-пфл-65, ску-пфл-74 на основе простого полиэфира (птгф)
39.59kb.
Лауреаты 2011 года «за обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии»: Номинация «контрольно-измерительные приборы»
Лауреаты 2011 года «за обеспечение высокой точности измерений в аналитической химии»
20.83kb.
Во всем мире компании, разрабатывающие месторождения нефти, в той или иной мере занимаются ее переработкой
Нпг на компоненты, которые затем или направляют на дальнейшую технологическую переработку в рамках своих компаний, или продают на соответствующих рынках. Таким образом, нпг обычно является нерыночным продуктом
135.34kb.
Общественная деятельность
Передовые взгляды Марковникова на обязанности ученого определяли направление его общественной деятельности. Любимым его изречением были перефразированные слова Некрасова
32.39kb.
Технический райдер
Монтаж, включение и проверка звуковой аппаратуры должны быть завершены за 4 часа до начала концерта. Приезд коллектива на площадку за 3 часа до начала концерта. Местный технический персонал должен присутствовать за 3 часа до начала
19.86kb.
Растворы для кладки
Раствор в такой кладке напряжен больше, чем в кладке из традиционного кирпича. Растворный шов в этом случае работает не только на сжатие, но и на срез по контуру стенок камня. Повышение прочности раствора более м «125» не целесообразно
13.23kb.
В настоящее время maldi масс-спектрометрия является одним из самых эффективных методов в исследованиях природных и синтетических биополимеров
20.28kb.
Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения
Раткевич елена Юрьевна повышение эффективности формирования химических знаний школьников
291.61kb.
В пятницу, 6 июля, состоялось открытие благоустроенной силами Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом») площадки первостроителям города, которая расположена на Прижиме
Связь поколений: состоялось открытие площадки первостроителей, благоустроенной силами гхк
26.23kb.
М.І. Пирогова «Затверджено» На методичній нараді кафедри акушерства та гінекології №1. Завідувач кафедри д мед н. Чайка Г. В. 200 р. Методичні рекомендації
Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, нейроендокринні синдроми в гінекології
550.23kb.
Життєва й творча доля Грінченка Один із псевдонімів Грінченкових був
«прокляту пору» Грінченко став одним із небагатьох пробуджувачів національної свідомості, справжніх будівничих національної ідеї, істинних патріотів України. Дуже влучно сказав про Грінченка письменник М
118.3kb.
Класифікація переломів проксимального відділу плечової кістки
Відповідно до класифікації ао розрізняють такі види переломів проксимального відділу плечової кістки (рис )
166.71kb.
Практична робота №2
Головні показники при оцінці рівня якості мають показники призначення, за допомогою яких повинна бути забезпечена достатню повна інформація у відношенні біологічної цінності продукту, органолептичних показників
272.37kb.
Особливості когнітивного розвитку дітей завжди стояли центрі досліджень науковців, які цікавились проблемами дитячої психології, бо саме від здатності дитини пізнавати світ залежала її спроможність жити у цьому світі
У фундаментальних творах Л. С. Виготського, Ж. Піаже, Е. Еріксона та багатьох інших їхніх послідовників та опонентів переконливо доводилось, що когнітивний розвиток неможливий без взаємодії зі світом
23.24kb.
Стандарт вищої освіти вінницького національного технічного університету затверджено
Азаров Олексій Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки Вінницького національного технічного університету
292.21kb.
Техніка безпеки при роботі в лабораторіях токсикологічної хімії. Теоретичні основи токсикологічної хімії та хіміко-токсикологічного аналізу. Основні закономірності поведінки отруйних речовин в організмі
Методична розробка для практичного заняття з токсикологічної хіміїх для викладача фармацевтичного факультету
517.91kb.
Дисертацією є рукопис
Модифікація структури та властивостей аргіродитів ag8SiSe6, Ag8GeSe6, Ag8SnSe6 для електроніки
316.57kb.
Вплив розчинника на властивості лакових та композиційних плівок
Термодинамічна якість розчинника по відношенню до полімера визначає такі характеристики розчинів як вязкість, критичну концентрацію полімеру та ін. Окрім того, природа розчинника також здійснює вплив на структуру полімерної плівки
27.78kb.
Людмила масол
Людмила масол, провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання Інституту проблем виховання напн україни, кандидат педагогічних наук, м. Київ
414.45kb.
следующая страница